Wittenhorst

| Contact

Commissielid crediteuren financiële zaken

Draagt zorg voor het correct verwerken van de crediteurenadministratie en is onderdeel van de financiële commissie.

Tijdsbesteding: basis circa 1-2 uur per week, variabele werkzaamheden naar eigen inzicht

Functiewensen

 • Affiniteit met RKsv Wittenhorst
 • Accuraat
 • Kennis van administratie software
 • Kennis van financiële processen op verenigingsniveau

Taken

Algemene taken financiële commissie:

 • Deelname aan vergaderingen van de financiële commissie;
 • Op toerbeurt verzorgen van de verslaglegging van de vergaderingen van de financiële commissie;
 • Handelt conform het financiële beleid van RKsv Wittenhorst;
 • Zoekt gezamenlijk met andere commissieleden opvolgers voor aftredende commissieleden;
 • Begeleidt nieuwe commissieleden in hun nieuwe rol.

Commissielid crediteuren:

 • Adviseert de penningmeester ten aanzien van het beleid / de voortgang met betrekking tot de crediteurenadministratie;
 • Onderhoud contact met leveranciers/crediteuren van RKsv Wittenhorst;
 • Draagt zorg voor correcte en tijdige verwerking van alle inkoopfacturen in Basecone;
 • Zorgt in afstemming met de penningmeester voor een correcte inrichting van het autorisatieproces;
 • Signaleert eventuele achterstanden in het autorisatieproces bij bestuursleden en spreekt hen aan op tijdige opvolging van hun autorisatietaken;
 • Signaleert eventuele betalingsachterstanden en communiceert dit met de penningmeester;