Wittenhorst

| Contact

Technisch Coördinator JO11-JO12

Functieomschrijving

De TC JO11-JO12 is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleidsplan van Wittenhorst, specifiek voor de operationele technische & organisatorische zaken rondom de teams van JO-11 en JO-12. Hij werkt daarin nauw samen met de andere technisch coördinator (JO6-JO10) en wordt ondersteund door de Technisch Coördinator Onderbouw. De TC JO11-JO12 levert een bijdrage aan de uitvoering van het technisch beleidsplan en bewaakt of de hierin gemaakte afspraken worden uitgevoerd en nageleefd en stuurt zo nodig daarop bij.

Functiewensen

 • Heldere visie op voetbaltechnische zaken welke aansluit bij de visie, structuur, cultuur en organisatie van Wittenhorst.
 • Creëert draagvlak; weet trainers mee te nemen in zijn visie.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • (Ruime) ervaring in het pupillenvoetbal.
 • Voorbeeldfunctie uitoefenen.
 • Is bekend met de leeftijdsspecifieke kenmerken van deze categorieën.

Taken

 • Aanspreekpunt voor de leeftijd (keepers)groepstrainers, assistent-coördinatoren •Ondersteunende rol naar betreffende leeftijd afdelings-coördinator inzake organisatorische zaken bij de relevante teams van JO-11 en JO-12.
 • Ondersteunend en adviserend naar TC-Onderbouw bij het werven van nieuwe trainers.
 • Daar waar nodig TC-onderbouw informeren over relevante zaken en knelpunten.
 • Beide trainingsavonden aanwezig. Bij voorkeur ook af en toe een zaterdag. Tijdsbesteding ongeveer 5 uur/week. 

Verantwoordelijkheden

 • Bewaken dat de trainers binnen de kaders van voetbaltechnisch beleidsplan opereren.
 • De ontwikkeling van spelers bewaken zodat er een goede doorstroming is vanuit alle leeftijdscategorieën. In samenwerking met de assistent coördinatoren.
 • Het voeren van functionerings- en voortgangsgesprekken met de trainers en assistent-coördinatoren, ondersteund TC-onderbouw. .
 • Eindverantwoordelijk voor teamsamenstelling in de wedstrijden.
 • Verantwoordelijk voor selectie van spelers in de prestatieve teams.

Nadere toelichting of informatie

Jeroen Hesen (Hoofdcoördinator Organisatorische Zaken Jeugd RKsv Wittenhorst) via jeroenhesen@rksv-wittenhorst.nl.