Wittenhorst

Zoeken | Contact

Assistent Technisch Coördinator JO7/JO6

Functieomschrijving

De Assistent Technisch Coördinator JO7/JO6 is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleidsplan binnen de jeugdopleiding van Wittenhorst, specifiek rondom de trainingsdagen van de JO7 en JO6-teams. Hij werkt daarin nauw samen met de Coördinator JO7/JO6 en wordt daarin ondersteund door de Technisch Coördinator Onderbouw. De Assistent TC JO7/JO6 is verantwoordelijk voor het verzorgen van de trainingen binnen de desbetreffende categorie. 

Taken

  • Uitvoeren van de voetbaltechnische jaarplanning welke aan het begin v.h. seizoen i.s.m. de Technisch Coördinator Onderbouw wordt vastgesteld. De jaarplanning voorziet o.a. iedere twee maanden een overleg met alle Assistent Technisch Coördinatoren JO12 t/m JO6.
  • Aanspreekpunt voor (keepers-) trainers, spelers, teamkader en ouders binnen de JO7/JO6.
  • Verzorgen van de trainingen binnen de JO7/JO6.
  • Tijdsbesteding ongeveer 1 trainingsavond per week (1-2 uur/week)

Verantwoordelijkheden

  • De ontwikkeling van spelers bewaken zodat er een goede doorstroming is.
  • Het bijwonen van functionerings- en voortgangsgesprekken en ouderavonden met ondersteuning van de Technisch Coördinator Onderbouw.
  • Verantwoordelijk voor de teamsamenstellingen binnen de huidige JO7/JO6 en nieuwe JO8.

Nadere toelichting of informatie

Jeroen Hesen (Hoofdcoördinator Organisatorische Zaken Jeugd RKsv Wittenhorst) via jeroenhesen@rksv-wittenhorst.nl.