Wittenhorst

Zoeken | Contact

Scheidsrechterscoördinator jeugd

RKsv Wittenhorst is op zoek naar een scheidsrechterscoördinator jeugd.

  • gemiddelde tijdsbesteding: circa 1 uur per week

Kerntaken scheidsrechterscoördinator 

Organiseren scheidsrechtersopleiding jeugdspelers JO17

Toelichting:

  • Voor JO17-spelers wordt jaarlijks een korte informatiebijeenkomst georganiseerd om ze beter voorbereid te laten starten met het fluiten van jeugdwedstrijden (zie volgende punt). Na een korte informatiebijeenkomst waarin een ervaren scheidsrechter van Wittenhorst de meest elementaire zaken van het fluiten aanstipt, mogen de spelers direct oefenen als “scheidsrechter” bij JO11/JO12-teams van Wittenhorst tijdens een onderling trainingswedstrijdje. De scheidsrechterscoördinator jeugd organiseert deze bijeenkomst in overleg met het JO17-kader en JO11/12-kader.

Schema maken voor scheidsrechters bij jeugdwedstrijden

Toelichting:

  • Alle jeugdwedstrijden waar door de KNVB geen scheidsrechter voor wordt aangeleverd dienen gefloten te worden door scheidsrechters van Wittenhorst. Hiervoor zijn binnen Wittenhorst afspraken gemaakt dat elk seniorenteam en alle JO19- en JO17-teams gekoppeld worden aan een jeugdteam om voor dat team álle wedstrijden te fluiten. De scheidsrechterscoördinator jeugd zet deze teamkoppeling aan het begin van het seizoen in een schema, in overleg met de hoofdcoördinator (gedurende het seizoen is hier nagenoeg geen werk meer aan).

Organiseren spelregelbewijzen jeugdspelers

Toelichting:

  • Elk seizoen dienen spelers van een bepaald geboortejaar van de KNVB een spelregelbewijs te halen om wedstrijden te mogen spelen (komend seizoen alle spelers uit 2005 bijvoorbeeld). Hiertoe dienen de spelers op hun eigen pc via de site Voetbalmasterz.nl een spelregeltoets met succes af te leggen. De scheidsrechterscoördinator jeugd verstrekt informatie aan spelers en kader van de JO17-en JO19-teams en houdt bij dat alle spelers tijdig hun spelregelbewijs halen.

Deelname aan periodiek overleg met afdeling OZ

Toelichting:

  • Gedurende het seizoen wordt drie à vier keer in de kantine vergaderd van circa 20:00 tot 22:00 uur, hierbij worden alle relevante zaken op het gebied van Organisatorische Zaken besproken, waaronder het onderdeel scheidsrechterszaken jeugd. De scheidsrechterscoördinator wordt verwacht bij dit overleg aanwezig te zijn.

Nadere toelichting of informatie:

  • Jeroen Hesen (Hoofdcoördinator Organisatorische Zaken Jeugd RKsv Wittenhorst) via: 06-42359390.