Commissies

| Contact

Commissies

Er zijn diverse commissies actief binnen Wittenhorst. Iedere commissie heeft een belangrijke rol in het succes van de vereniging.

Voetbaltechnische zaken 

De commissie voetbaltechnische zaken is verantwoordelijk voor het technisch beleid. Denk hierbij aan de instroom, doorstroom en uitstroom van spelers, maar ook aan opleidingen en (technische) stages. De commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Marcel Kuijpers
 • Ron Verhaagh
 • Jack Reijnders
 • Jan Willem Jenniskens
 • Alex Grubben
 • Richard Kleuskens
 • Theo Coenen

Neem contact op met de commissie via: technischezaken@rksv-wittenhorst.nl

Organisatorische zaken 

Binnen de commissie organisatorische zaken staat de ondersteuning van de sportende leden centraal. De commissie zorgt voor de planning van trainingen, de veldindelingen, het wedstrijdsecretariaat, de arbitrage tijdens wedstrijden en de coördinatie van de teams. De commissie bestaat uit:

 • Pim Rohenkohl
 • Jeroen Hesen
 • Lei vd Bekerom
 • John Peeters
 • Peter Aarts
 • Marco Niehsen
 • Henk Hoeijmakers
 • Leon Everaerts
 • Martien Geurtjens
 • Ted Beekman

Neem contact op met de commissie via: organisatie@rksv-wittenhorst.nl


Commerciële zaken 

De commissie commerciële zaken is verantwoordelijk voor de commerciële contacten vanuit de vereniging. De commissie werkt nauw samen met de BusinessClub van Wittenhorst. Verder regelt de commissie de sponsorvermeldingen op het sportpark en organiseert het de sponsorbijeenkomsten. De commissie bestaat uit:

 • John van Helden
 • Jeroen Baaij

Neem contact met de commissie via: commercielezaken@rksv-wittenhorst.nl

Financiële zaken 

Voor de financiële zaken van Wittenhorst is deze commissie verantwoordelijk. Denk bij financiële zaken aan de contributie en inkomsten vanuit sponsoring en de kantine, maar ook het verzorgen van alle betalingen. De commissie bestaat uit:

 • Jeroen Bouten
 • Ron Peters
 • Nicky Zanders
 • Freek Reijnders
 • Roy Koppens
 • Ger Hesen

Neem contact op met de commissie via: financielezaken@rksv-wittenhorst.nl


Communicatie & PR 

De commissie communicatie & PR is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de vereniging. Het beheren van facebook, instagram en twitter horen hierbij. Maar ook de ontwikkeling van deze website en andere communicatiemiddelen. De commissie bestaat uit:

 • Bob Obers
 • Danny van den Berghe
 • Niels van Gerven
 • Erwin Maas
 • Dennis Stiphout
 • Koos Hoeijmakers
 • Laura Volleberg
 • Patrick Hoeben
 • Piet Nabben

Neem contact op met de commissie via: communicatie@rksv-wittenhorst.nl

Facilitaire zaken 

Voor de kleding, ballen, trainingsmateriaal en andere spullen die nodig zijn voor het sporten hebben de commissie facilitaire zaken. Zij zorgen dat alle materialen voldoende aanwezig zijn en dat spullen tijdig vervangen worden indien nodig. De commissie bestaat uit:

 • Riny van Pol
 • John Peeters
 • Geert Reijnders
 • Wilma Seuren

Neem contact op met de commissie via: facilitairezaken@rksv-wittenhorst.nl


Kantine 

De kantinecommissie zorgt voor de coördinatie van de kantine. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat er zowel voor spelers als publiek altijd een hapje en drankje klaar staat. De commissie bestaat uit:

 • Christel Hesen
 • Twan van Asten
 • Kevin van Asten
 • Jelle Janssen
 • Ger Hesen

Neem contact op met de commissie via: kantine@rksv-wittenhorst.nl

Vrijwilligersbeleid 

Binnen een vereniging als Wittenhorst zijn vele tientallen vrijwilligers actief. Deze commissie brengt in kaart welke vrijwilligers er bij de vereniging zijn, waar vacatures zijn en ondersteunt bij het invullen van de vacatures. Daarnaast ontwikkelt de commissie het vrijwilligersbeleid waarin omschreven wordt wat we van leden verwachten. De commissie bestaat uit:

 • Edwin van Rensch
 • Bas Vloet

Neem contact op met de commissie via: vrijwilligers@rksv-wittenhorst.nl


Parkcommissie 

Een voetbalvereniging kan niet bestaan zonder parkcommissie. De leden van deze commissie dragen er zorg voor dat alles op het sportpark in perfecte staat is. Denk aan het beheer van de velden, de wandelpaden en de gebouwen. De commissie bestaat uit:

 • Jac Hesen
 • Jac v.d. Sterren
 • Henk Moorren
 • Ger Hesen
 • Jos Jakobs
 • Joep Vervuurt
 • Huub Jacobs
 • Lei v.d. Bekerom
 • Mart Thijssen
 • Jac Wijnands
 • Chris Thijssen
 • Joep Lemmen
 • Jan Siebers
 • Ger Rievers
 • Jan Hesen
 • Peter Bartels

Neem contact op met de commissie via: park@rksv-wittenhorst.nl

Parkcommissie.jpg