Wittenhorst

| Contact

Nieuwe technisch coördinatoren

15 maart 2020

Als je als jongetje of meisje bij Wittenhorst gaat voetballen vind je het fijn dat de voetbalopleiding goed georganiseerd is, dat de sfeer goed is en dat je vooral met veel plezier kunt voetballen. Daarvoor is een jeugdopleiding nodig die geleid wordt door professionele mensen, die binding hebben met de club. Zodat de opleiding van hoge kwaliteit is en tevens herkenbaar en gezellig. Zowel het hoofdbestuur als de commissie Technische Zaken zijn verheugd te kunnen mededelen dat de club een drietal technisch coördinatoren heeft weten aan te trekken.

Deze technisch coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid van de jongste jeugd t/m Wittenhorst 1. Zij sturen de jeugdopleiding professioneel aan maar dragen ook zorg voor een positieve uitstraling van Wittenhorst naar de regio. Voor het seizoen 2020-2021 zijn de volgende technisch coördinatoren aangesteld; voor de onderbouw (J-O6 t/m JO-12) Joreno van de Ven, voor de middenbouw (JO-13 t/m JO-17) Willem-Jan van Rens en voor de bovenbouw (JO-18/19, Wittenhorst 2 en Wittenhorst 1) Richard Kleuskens. 

Joreno, Willem-Jan en Richard gaan samen verder bouwen aan de mooie jeugdopleiding van Wittenhorst. Natuurlijk doen zij dit niet alleen. Ze worden bestuurlijk bijgestaan door Joop Theunissen (bestuurslid TZ), technisch bijgestaan door de commissie Technische Zaken, organisatorisch bijgestaan door de commissie Organisatorische Zaken en uiteraard geholpen door trainers en leiders die alle teams zelfstandig coachen, leiden en trainen.

Joreno van de Ven
Joreno heeft bij Wittenhorst op het hoogste niveau gevoetbald en heeft ook al binnen de jeugdopleiding werkzaamheden verricht. Hij heeft de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) succesvol afgerond. Hij kent Wittenhorst, hij kent de opleiding en hij kent veel spelers, trainers en leiders binnen de vereniging. Joreno zal vooral de instroom van nieuwe spelers gaan vergroten, de nieuwe instroom goed begeleiden en zorgdragen dat jeugdspelers goed opgeleid worden naar uiteindelijk het grote veld.

Willem-Jan van Rens
Willem-Jan is een man van de club met inmiddels veel trainers ervaring. Hij heeft een degelijke voetbalopleiding afgerond en hij heeft jarenlang getraind bij Wittenhorst. De laatste jaren op een hoog niveau binnen de club. Hij kent het vak en weet wat er verlangd wordt van trainers. Hij zal ervoor zorgdragen dat jeugdspelers zich makkelijk aanpassen aan het grote veld maar ook dat  jeugdspelers zich voetbaltechnisch sterk ontwikkelen, volwassen worden en mentaal en fysiek sterk genoeg zijn voor het grote werk binnen JO-19 en de senioren.

Richard Kleuskens
Richard Kleuskens is gepokt en gemazeld als voetballer en als trainer. Hij weet wat er bij de JO-19 op hoog niveau wordt verlangd en weet als speler en als trainers wat de spelers te wachten staat bij Wittenhorst 2 en Wittenhorst 1. Een grote stap voor veel spelers en zijn opdracht wordt om meer spelers te laten doorstromen naar Wittenhorst 1. Maar ook om het voetbalplezier te behouden in de senioren zodat we lang mogen genieten van onze beloftes.

Drie coördinatoren met gezamenlijk veel voetbalervaring, in leeftijd verschillend en passend bij de betreffende leeftijdscategorieën. Zij vormen 1 team en gaan ervoor zorgdragen dat de opleiding van Wittenhorst op een hoger niveau komt met continuïteit als doel. Wittenhorst is verheugd dat deze drie mensen de vervolgstappen gaan zetten en hopelijk straalt dit af naar de prestatieve teams, de recreatieve teams en naar de regio. Zodat iedereen hier baat bij heeft.

Joreno, Willem-Jan, Richard, heel veel succes en plezier gewenst met deze mooie uitdaging!