Reglementen

| Contact

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een reglement dat geldt voor alle spelers, leiders, trainers, ouders en andere betrokkenen bij RKsv Wittenhorst. Het reglement bevat onder andere algemene afspraken, en afspraken over de thuis- en uitwedstrijden, trainingen en het gebruik van de kunstgrasvelden. Daarnaast staat er ook een en ander over de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Het huishoudelijk reglement van RKsv Wittenhorst is hier te downloaden.


Kleding / materialen reglement

In het kledingreglement staan alle spelregels over het omgaan met de kleding die ieder jaar door Wittenhorst wordt uitgegeven. De kleding blijft eigendom van de vereniging en wordt voor ieder seizoen aan de leden in bruikleen gegeven. Aangezien de sportkleding geen eigendom is van een lid, is het belangrijk om te weten welke regels er gelden bij het gebruik van de sportkleding. Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld door het bestuur.

 • Men dient zorgvuldig om te gaan met de kleding van Wittenhorst.
 • De kleding mag uitsluitend worden gebruikt tijdens een voetbalwedstrijd van Wittenhorst en dus niet bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de vereniging toestemming is gegeven.
 • Het trainingspak en het wedstrijdtenue worden alleen bij wedstrijden en trainingen gedragen.
 • De kleding dient volgens de wasvoorschriften te worden gewassen. Mocht dat anders/fout gebeuren waardoor het shirt niet meer te gebruiken is, zal hier een bedrag in rekening worden gebracht bij desbetreffende speler.
 • Bij verlies van kleding dient een bedrag naar waarde te worden betaald aan Wittenhorst.
 • De bedragen die in rekening worden gebracht bij verlies / verkeerd wassen en/of stuk zijn van een bepaald kledingstuk zijn: wedstrijdshirt € 15,-, broek € 10,-, keepersset € 40,-, trainingspak jeugd € 35,- .
 • Indien een speler stopt bij Wittenhorst dienen alle kleding en materialen binnen 2 weken ingeleverd te worden bij de desbetreffende leider/trainer.
 • Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler aan de leider/trainer te worden gemeld. Deze meldt het zo snel mogelijk bij het bestuur: facilitaire zaken: rinyvanpol@rksv-wittenhorst.nl. Voor schade aan de kleding die tijdens een wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet verantwoordelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of schuld. Dit is ter beoordeling van de leider/ trainer / bestuur facilitaire zaken op dat moment.
 • Bij vermissing van kledingstukken en/of materialen of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, dient de leider/trainer direct na constatering dit te melden bij bestuur facilitaire zaken: rinyvanpol@rksv-wittenhorst.nl. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling van de leider/trainer en bestuur facilitaire zaken.
 • Mochten er kledingstukken kapot zijn; dit melden en inleveren bij bestuurslid Riny van Pol en de kledingstukken NIET zelf weggooien: hierbij gebruiken wij de ruilconstructie;
 • Leden kunnen sponsoren aandragen welke na overeenkomst met het bestuur vermeld kunnen worden op de kleding.
 • Zonder toestemming van het bestuur (facilitaire zaken) is het niet toegestaan zelf sponsoren toe te voegen op de kleding of andere teksten en/of uitingen; Regie op het plaatsen van bestellingen ligt bij de vereniging en dus niet bij het team zelf.
 • Aan het einde van het voetbalseizoen dient de leider/trainer ervoor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken en toebehoren erbij ingeleverd worden op de daarvoor geplande data. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken wat nog niet bekend was, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het team.
 • Er mogen GEEN kinderen meer in het ballenhok!
 • Ballen worden alleen nog door volwassenen opgepompt!

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de trainer/leider samen met het bestuur waar de verantwoordelijkheid ligt met de daarbij behorende consequentie.

Normen & waarden

In het normen- en waardenbeleid staan algemene gedragsregels die de personen in de verschillende functies hebben. Plezier staat voorop, en de naleving van de normen en waarden staat daarom ook hoog in het vaandel bij RKsv Wittenhorst. Het normen- en waardenbeleid is hier te downloaden.


Reiskosten reglement

Onderstaand zijn de uitgangspunten beschreven voor het declareren van reiskosten. Tevens kun je onderstaand het declaratieformulier downloaden.

 • De enkele reisafstand dient tenminste 50 kilometer te zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen.
 • De reisafstand wordt door de vereniging bepaald op basis van een berekening via Google Maps. Uitgegaan wordt van de kortste reisafstand tussen de postcode 5961 NJ (Sportpark “Ter Horst”) en het sportpark van de tegenstander
 • Vergoed wordt de kortste reisafstand minus 50 kilometer à € 0,19 per kilometer.
 • Het aantal wagens waarvoor een reiskostenvergoeding  van toepassing is wordt bepaald door de grootte van het betreffende team + technische staf zoals opgevoerd in Sportlink.
 • Declaraties voor reiskosten dienen uiterlijk twee weken na de betreffende wedstrijd ingeleverd te zijn. Declaraties die later worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.
 • Declaratieformulieren zijn te vinden op de website en dienen bij voorkeur digitaal ingevuld en geretourneerd te worden naar financielezaken@rksv-wittenhorst.nl.

Het declaratieformulier is hier te downloaden.
 


Geheimhoudingsverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit heeft ook gevolgen voor een vereniging als RKsv Wittenhorst.

We hebben als organisatie meer verplichtingen gekregen. De nadruk ligt - meer dan in het verleden - op de verantwoordelijkheid van de vereniging om te kunnen aantonen dat wij ons aan de wet houden.

Een van deze verplichtingen is de invoering van een geheimhoudingsverklaring. Deze verklaring geldt voor alle leden / vrijwilligers die toegang hebben tot persoonsgegevens van derden.

De geheimhoudingsverklaring is hier te downloaden.