Klachten/meldingen

Zoeken | Contact

Klachten/meldingen

  Naar de informatiegids index


Bij RKsv Wittenhorst zijn veel vrijwilligers actief om alles in juiste banen te leiden. Ondanks alle inspanningen kunnen er natuurlijk ook fouten gemaakt worden. Het bestuur hecht er waarde aan dat klachten worden gemeld. De melding van klachten stelt de vereniging in de gelegenheid deze te onderzoeken, op te lossen en waar nodig met de betrokkenen de procedures te verbeteren, zodat de klachten in de toekomst voorkomen worden. 

Klachten kunnen worden gemeld via klachten@rksv-wittenhorst.nl.