Vertrouwenspersoon

Zoeken | Contact

Vertrouwenspersoon

  Naar de informatiegids index


Er kunnen zich, ondanks alle afspraken binnen onze vereniging, situaties voordoen waarbij je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag van andere leden of vrijwilligers. Het bestuur van RKsv Wittenhorst keurt elk ongewenst gedrag ten zeerste af. Mocht zo'n situatie zich toch voordoen dan is er de mogelijkheid om beroep te doen op de vertrouwenspersoon van Wittenhorst.

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon, die is aangesteld om als zodanig binnen de vereniging op te treden. De vertrouwenspersoon is opgeleid om met personen in gesprek te gaan naar aanleiding van problemen die zijn ontstaan. De gesprekken die je voert met de vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk. Binnen RKsv Wittenhorst is huisarts Leon Majoor de vertrouwenspersoon. Dr. Majoor is telefonisch bereikbaar op 077-3985042 (werkdagen van 08.00 – 12.00 uur), of via het e-mailadres vertrouwensarts@zorghoes.nl.