Gegevens wijzigen

Zoeken | Contact

Voor de ledenadministratie is het van groot belang dat we over de juiste gegevens beschikken.

Wij verzoeken je de wijzigingen door te geven aan de coördinator van de categorie waarin jij of je zoon/dochter is ingedeeld. De coördinator zorgt er vervolgens voor dat de gegevens worden doorgegeven naar de teamleider en dat deze worden aangepast in de ledenadministratie.

Team coördinatie