Wittenhorst

| Contact

Nieuwjaarsrede 2020

5 januari 2020

Beste Wittenhorstlui,

Aan mij weer de eer om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooral ook vooruit te blikken naar dat wat voor ons ligt.

2019 was wederom een mooi maar intensief jaar. Het leven rondom Wittenhorst staat namelijk nooit stil. Ik ben er trots op om te merken hoezeer de club in brede zin leeft en een steeds grotere betrokkenheid kent van leden. Of het nu gaat om onze maatschappelijke betrokkenheid, verbeteren van onze opleiding of het organiseren van activiteiten, steeds meer mensen dragen hun steentje bij. Essentieel voor onze club.

We hebben zowaar een kleine ledengroei gehad, waarbij we o.a. met Wittenhorst 11 een extra seniorenteam hebben mogen begroeten. Het feit dat er in verhouding tot andere verenigingen weinig afhakers zijn van de jeugd naar senioren is iets waar we trots op mogen zijn en is iets wat zeker niet vanzelfsprekend is.

Ook sportief gezien mogen we trots zijn op het afgelopen jaar. Na wederom een mooi bekeravontuur dat dit jaar nipt eindigde in de halve finale, was Wittenhorst 1 weer ‘gelukkig’ in de loting, met ‘Barendrecht-uit’ op het programma in de Landelijke KNVB Beker. Een prima eerste seizoenshelft van onze mannen daarna met een goede teamspirit, debuutmomenten voor meerdere talenten en doelpuntrijke wedstrijden. Dames 1 spreekt, na het fantastische kampioenschap, meteen een serieus woordje mee in de 2e Klasse en de jeugdopleiding, die zich steeds verder ontwikkelt met prestaties op landelijk én regionaal niveau.

Trots mogen we ook zijn op ambassadrice Dominique Bloodworth die met haar fantastische en unieke prestatie op het WK onze club aan een mooie financiële bijdrage vanuit de FIFA heeft weten te helpen.

Wij zijn echter niet blind voor zaken die ook beter kunnen. Wittenhorst blijft een grote vereniging, die draait op vele goedwillende vrijwilligers. Een vrijwilligersorganisatie als de onze is nooit ‘af’. Verbeterpunten zullen er altijd zijn en hiervoor zijn we alert. Ik nodig iedereen uit om zeker kritisch te blijven, maar zeker ook constructief mee te blijven werken aan de ontwikkeling van onze club. Praat niet alleen over elkaar, maar vooral ook met elkaar. “Behulpzaam voor elkaar…Zo streven we samen naar het hoogste dat er te bereiken is” citeer ik dan ook maar even een bekend lied.

Ambities 2020

Wat ligt er allemaal voor ons in het verschiet in het nieuwe jaar 2020?

Allereerst is er de langverwachte kledingverandering. Komende week komen de tenues binnen. De facilitaire commissie gaat daarna aan de slag om alle (ruim 550 shirts) uit te sorteren, te controleren en waar nodig nog te laten bedrukken. Daarna zal alles z.s.m. gefaseerd uitgeleverd worden aan Wittenhorst 1 en 2 en alle jeugdteams. De overige teams kunnen in overleg met de facilitaire commissie over naar het nieuw. Een mijlpaal voor onze uniformiteit en onderlinge binding van eerste t/m de lagere elftallen. Een groot compliment naar de vrijwilligers die zich bezig hebben gehouden met dit ingewikkelde proces.

Op voetbaltechnisch vlak hebben we vlak voor kerst de audit gehad vanuit de KNVB. Op korte termijn zullen de resultaten hiervan gepresenteerd worden. Tot na de zomer hebben we de tijd verbeterslagen door te voeren om in aanmerking te komen voor toekenning van een formele status voor de jeugdopleiding. Tot op heden een zeer leerzaam proces, waarbij ook hier sprake is van betrokkenheid van een brede groep vrijwilligers. Allen met als doel het niveau van de opleiding, zowel prestatief als recreatief, te verbeteren. De audit zelf heeft ons in ieder geval al vele handvaten aangereikt voor het nieuwe technisch beleidsplan voor de komende jaren.

Afslag10. Daar horen jullie al jaren veel van, maar blijft het tastbare voor de bühne voor de meesten nog achterwege. Hier komt echter verandering in. Niet alleen weten we elkaar als clubs binnen Afslag10 steeds beter te vinden, kartrekkers van de diverse fysieke ontwikkelingen (sporthal, zwembad, kasteel, HTC/Wittenhorst) zijn, onder begeleiding van de gemeente, gericht bezig om elkaars trajecten op elkaar af te stemmen. Op korte termijn krijgen wij duidelijkheid vanuit de gemeente m.b.t. onze verzoek voor ondersteuning van het haalbaarheidsonderzoek voor onze accommodatie i.s.m. HTC Horst. Een belangrijk moment voor ons, aangezien dit proces helaas al te lang stil ligt door gebrek aan de juiste professionele expertise die nu gevraagd wordt om de juiste volgende stappen te kunnen zetten. Dit betekent nog altijd dat de accommodatie niet binnen twee jaar er zal staan, maar wij zijn van mening dat dit wel een cruciaal traject is voor de toekomstbestendigheid van onze club. Wij willen voorsorteren op onze toekomst en niet pas reageren als de daken beginnen te lekken.

Indien de ingediende subsidieaanvragen positief beantwoord worden en we de juiste leveranciers weten te vinden, gaan we ook investeren in LED-verlichting en/of zonnepanelen. Duurzame keuzes die ons de komende jaren vele voordelen op zullen leveren. Natuurlijk houden we hierbij in het achterhoofd dat er over enkele jaren hopelijk verhuisd moet worden.

Enkele voorbeelden van intensieve trajecten waarbij betrokkenheid van een grote groep vrijwilligers cruciaal is, maar die onze club wezenlijk helpen in de doorontwikkeling voor de komende jaren en in onze ambitie om te komen tot de ‘aantrekkelijkste vereniging’. Blijf daarom betrokken en bouw mee aan onze toekomst!

Vrijwilliger van het jaar

Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat leden een bijdrage leveren aan onze vereniging. Wij kunnen gelukkig terugvallen op een groep trouwe vrijwilligers die zoals gezegd groeit en de vrijwilligerscommissie die inmiddels ook steeds meer vorm en inhoud krijgt. Het is voor mij een eer dat ik nu dan ook weer de Vrijwilliger van het Jaar uit mag roepen.

Dit jaar hebben we gekozen voor iemand die symbool staat voor onze geschiedenis én toekomst. Al decennia lid van onze club en bijna al die tijd betrokken in diverse functies. Focus bij deze werkzaamheden lag altijd bij onze jeugd. Leider, trainer en zelfs voorzitter van de jeugdafdeling, nadat hij al jaren zitten had in het jeugdbestuur. Vele jaren één van de kartrekkers van activiteiten voor de jongste jeugd als de spellendag en de Sinterklaasmiddag.

Als mens gekenmerkt om zijn persoonlijke benadering en als inspirator en motivator om anderen betrokken te krijgen voor een rol bij de jeugdafdeling.

Dit zien we nog altijd terug in zijn werk vandaag de dag. Hij heeft oog en aandacht voor kwetsbaardere doelgroepen zoals statushouders en vluchtelingen. Met huisbezoeken weet hij deze gezinnen warm te maken voor Wittenhorst en te helpen om hun kinderen te kunnen laten voetballen.

Sinds 2010 is hij Coördinator van de mini-F en staat hij, samen met diverse andere betrokken leiders, iedere woensdagmiddag op het veld onze toekomst te trainen. De landenwedstrijden op zaterdagmorgen worden mede door hem in goede banen geleid. Met zijn inzet voor proeftrainingen heeft hij al vele kinderen (en ouders) warm gemaakt voor een lidmaatschap bij Wittenhorst.

Na dit seizoen wil hij stoppen met zijn werkzaamheden. Als dank voor al zijn inzet en werk voor de club willen wij hem dan ook huldigen met de welverdiende titel ‘Vrijwilliger voor het jaar’: Martien Geurtjens!

Martien Geurtjens vrijwilliger van het jaar3.JPG