Wittenhorst

| Contact

Vacatures bij het bestuur

29 juni 2020

Bij de algemene ledenvergadering (op 25 september aanstaande) zullen bestuursleden Pim Rohenkohl (organisatorische zaken) en Riny van Pol (facilitaire zaken) aftreden. Beide bestuursleden zijn drie jaar onderdeel geweest van het bestuur en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan onze vereniging. Helaas hebben ze besloten om zich niet herkiesbaar te stellen voor een tweede periode. We bedanken Pim en Riny via deze weg alvast voor hun bijdrage. We zullen hier op een later moment nog verder bij stilstaan.

Voor beide functies (Bestuurslid Organisatorische zaken en Bestuurslid Facilitaire zaken) zoeken we op dit moment nog opvolgers. Zodra we nieuwe bestuursleden gevonden hebben, melden we dit uiteraard. Mocht je zelf interesse hebben in een bestuursfunctie bij Wittenhorst, meld je dan bij voorzitter Ron van den Bekerom.