Wittenhorst

| Contact

Afgelastingen, hoe zit dat nou precies?

10 maart 2020

Elk seizoen worden we er weer mee geconfronteerd, afgelastingen van trainingen en wedstrijden. Vervelend voor alle betrokkenen en vaak ook een bron van frustratie voor spelers en ouders, zeker als er op andere plaatsen wel wordt gevoetbald. We lichten graag toe welke procedures we hanteren om te bepalen of trainingen en wedstrijden afgelast worden.

Keuring van velden

Elke vereniging kent een of meer personen die verantwoordelijk zijn voor de keuring van de velden. Deze keuring heeft tot doel, onder de lokaal heersende weers- en terreinomstandigheden, de geschiktheid van een speelveld te bepalen voor het spelen van wedstrijden of het houden van trainingen. Wittenhorst heeft binnen haar vereniging twee personen die in onderling overleg de velden keuren op geschiktheid.

Maar waarom wordt een training of wedstrijd nou afgelast?

Bij een keuring van een veld zijn er twee overwegingen:

 • Welke gevaren levert bespeling van het veld voor de spelers op?
 • Wat is de schade die door bespeling aan het veld wordt toegebracht?

Gevaar voor de spelers

Onder deze noemer vallen de factoren:

 • Gladheid.
 • Schade aan het veld.
 • Bevroren oppervlak.

Gevaar voor abnormale beschadiging van een terrein

Dit bestaat wanneer sprake is van:

 • Ernstige en/of hinderlijke plasvorming:
 • Verzadigde, modderige en/of zeer zachte toplaag:
 • Opdooi na vorstperiode:
 • Ernstige rijpvorming, ijzel of ijsafzetting:
 • Langdurige, intense droogte of uitdroging:

Overige afgelastingfactoren

Er kan sprake zijn van weersomstandigheden waarbij het veld bespeelbaar kan zijn en toch tot afgelasting wordt besloten. Het gaat dan om omstandigheden die door de scheidsrechter worden beoordeeld.

 • Mist:
 • Onweer:
 • Harde of stormachtige wind:
 • Extreem lage temperaturen:
 • Zeer nat en koud weer:

Samenvattend
Wittenhorst heeft het geluk dat de vereniging beschikt over twee kunstgrasvelden waardoor het aantal afgelastingen van wedstrijden en trainingen beperkt kan blijven. Immers kunstgrasvelden zijn in beginsel weinig gevoelig voor slechte weersomstandigheden. Winterse omstandigheden kunnen bij kunstgrasvelden echter wel eens leiden tot afgelastingen.

In beginsel trainen alle teams twee keer per week, waarvan één keer op kunstgras. Op deze wijze wil de vereniging tenminste één training per week waarborgen voor al haar teams, ook bij slechte weersomstandigheden.

Het kan voorkomen dat natuurgrasvelden in het weekend niet bespeelbaar zijn waardoor wedstrijden worden afgelast of worden verplaatst naar een kunstgrasveld. Dit laatste vaak ten koste van een ander team. Waarom gaat de ene wedstrijd wel door en de andere juist niet?

 • Hieraan ligt regelgeving van de KNVB ten grondslag. Wedstrijden in de categorie A (dit betreft in eerste instantie alle selectieteams) hebben altijd voorrang op wedstrijden in de categorie B (overige teams). De wedstrijdsecretaris van de vereniging bepaalt op het moment van afgelasting welke wedstrijden komen te vervallen of worden verplaatst. Hierbij geldt de richtlijn dat niet elke keer hetzelfde teams de dupe dient te worden van de verplaatsing van een wedstrijd van natuurgras naar kunstgras.
 • Waarom worden de velden bij Wittenhorst afgekeurd terwijl bij naburige verenigingen de trainingen en wedstrijden gewoon doorgaan? Je kunt geen appels met peren vergelijken; de toestand van de velden is van veel factoren afhankelijk welke niet bij alle verenigingen gelijk zijn. Denk aan de samenstelling van de bodem, lokale weersomstandigheden (hoeveel regen is er bijvoorbeeld gevallen), trainingsintensiteit (twee trainingen per week op een veld, of elke dag meerdere trainingen op hetzelfde veld) et cetera.