Wittenhorst

| Contact

Bart Joosten beoogd voorzitter Wittenhorst

15 september 2022

In de zoektocht naar opvolging voor Ron van den Bekerom, is het bestuur erin geslaagd een geschikte kandidaat te vinden. Bart Joosten, momenteel bestuurslid organisatorische zaken, is voornemens het stokje van Ron over te nemen. Tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 3 oktober zal hierover door de leden formeel gestemd kunnen worden.

Ron van den Bekerom trad in 2017 aan als voorzitter en neemt afscheid als voorzitter. Het laatste jaar in zijn termijn als bestuurslid zal hij uitdienen in een ondersteunende rol gericht op vrijwilligersbeleid en de commissie ontwikkeling. 

“Na vijf mooie jaren draag ik met trots en vertrouwen het stokje over aan Bart. In die vijf jaar heb ik, samen met een club aan hele fijne en gedreven mensen, mooie dingen mogen doen. Het enthousiasme waarmee mensen over Wittenhorst praten, maakt mij als voorzitter trots. Niet omdat ik zelf zoveel gerealiseerd heb, maar omdat ik mensen heb mogen inspireren, verbinden en coachen om uiteindelijk samen fantastische zaken te realiseren. Ik kijk vol vertrouwen uit naar de toekomst met het vernieuwde bestuur en de rol van Bart als nieuwe voorzitter. Een club is nooit af, maar met Bart en de overige bestuursleden geloof ik dat we vol kunnen blijven ontwikkelen en als club in de regio onderscheidend zullen blijven op allerlei vlakken. Ik kijk er ook naar uit om mij hier ook voor in te blijven zetten in mijn nieuwe bestuurlijke rol”, aldus een trotse Ron van den Bekerom. 

"Een club is nooit af, maar met Bart en de overige bestuursleden geloof ik dat we vol kunnen blijven ontwikkelen"

 

Bart Joosten is inmiddels één jaar formeel actief binnen het bestuur, maar is al jaren zeer actief op en rondom onze voetbalclub. “Als kleine ‘blaag’ ben ik begonnen met voetballen en na de jeugdteams enkele jaren in de selectie gevoetbald. In deze periode ben ik ook 10 jaar leider van de B1 (JO17) geweest. Nadat ik nog een aantal jaren in de lagere elftallen heb gespeeld met vrienden, heb ik door slijtage van mijn knieën helaas vervroegd even een punt gezet achter mijn activiteiten bij Wittenhorst.” In die tussenperiode is Bart als voorzitter actief geweest bij Jong Nederland en als bestuurslid bij Jeugdcarnaval D’n Dreumel. Toen zoon Daan begon met voetballen, begon ook het Wittenhorstbloed bij Bart weer harder te stromen. “Sinds een jaar ben ik actief als bestuurslid organisatorische zaken, waarin ik echt met alle diverse teams en takken van sport binnen Wittenhorst in contact kom. Toen ik de vraag kreeg van Ron om eens goed na te denken over het voorzitterschap, voelde ik me vereerd. Ik zie mooie ontwikkelingen, nieuwe uitdagingen en het belangrijkste; een club enthousiaste mensen die zich met passie op en rondom de velden inzetten”, aldus Bart Joosten. 

"Ik zie mooie ontwikkelingen, nieuwe uitdagingen en het belangrijkste; een club enthousiaste mensen die zich met passie op en rondom de velden inzetten"

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 3 oktober 2022 zal Bart worden voorgedragen aan de leden als nieuwe voorzitter. De leden zullen de gelegenheid krijgen door middel van stemming hun goedkeuring te geven. “Wittenhorst is en moet een club zijn waar iedereen zich thuis voelt, het voetbalspelletje kan spelen op prestatief en recreatief niveau, waar het gezellig is en waar ieders bijdragen gewaardeerd wordt. Dat is waar we de komende jaren nog meer en harder aan gaan werken en dit wil ik samen met iedereen doen!” besluit Bart.