Wittenhorst

| Contact

Bestuur aan het woord, juni 2021

3 juni 2021

Beste leden,

We mogen weer! Dat is toch wel het beste nieuws van de afgelopen tijd. Aanstaande zaterdag gaan de nieuwe versoepelingen in en dan mag er ook door de volwassenen weer ‘normaal’ getraind worden. Uiteraard blijven er nog maatregelen actief (zie de corona update), maar het is een belangrijke stap in de goede richting. In deze juni editie van ‘bestuur aan het woord’ bespreken we weer een aantal actuele onderwerpen.

Wat doen we met de contributies?
Dit is een vraag die vaker aan ons gesteld is. In januari hebben we, tijdens onze digitale ledenbijeenkomst, toegelicht hoe onze vereniging er financieel voor staat in deze coronatijd. In die bijeenkomst hebben we ook gesproken over de mogelijkheden om contributie te compenseren. De afspraak was dat we daar tijdens de ALV in september met een leden een besluit over nemen. Dankzij financiële tegemoetkomingen van het rijk/gemeente en de KNVB ziet er nu naar uit dat onze financiële situatie minder negatief uit gaat pakken dan we in januari dachten. Dat is heel fijn, maar we blijven wel voorzichtig. Veel bijdragen die we gekregen hebben, worden op een later moment pas definitief vastgesteld waardoor er ook nog tegenvallers kunnen komen. We houden dit in de gaten en presenteren in september een aantal scenario’s waaruit we met de leden een scenario kiezen. Over dit thema proberen we samen met de andere voetbalclubs in de gemeente een eenduidige lijn te kiezen. We zijn dus ook actief in gesprek met onze collega bestuurders. 

Nieuw bestuurslid communicatie
In een eerdere ‘bestuur aan het woord’ hebben we aangekondigd dat bestuurslid communicatie en PR, Bob Obers, na vijf jaar gaat stoppen bij Wittenhorst. We hebben gezocht naar een waardige opvolger voor Bob en hebben die gevonden in Willem van den Munckhof. Willem is 33 jaar en speler bij Wittenhorst 3. Willem is kandidaat bestuurslid en zal in september (na een positieve stemronde) het stokje van Bob overnemen. Tot die tijd draait Willem al mee in de commissie en in het bestuur. Willem zal zich op een later moment nog uitgebreid presenteren.

Vervangen kunstgrasvelden
Deze week heeft de gemeenteraad definitief besloten dat onze kunstgrasvelden vervangen gaan worden. Er komt een nieuwe toplaag op en ook de infill wordt vervangen. Dit wordt een infill van kurk. Dat is duurzamer en in de zomer vooral ook koeler. Fijn dat de gemeenteraad hiermee ingestemd heeft. Dit betekent waarschijnlijk dat de kunstgrasvelden in de zomervakantie enige tijd niet toegankelijk zullen zijn. 

Uitrol pasjesmodule kantine
Na de zomervakantie starten we met een proef om de muntjes in de kantine te vervangen door een pasjessysteem. We beginnen klein met enkele teams, maar zullen bij positieve ervaringen, dit snel breder uitrollen. Het systeem werkt met credits die op een pasje komen. In plaats van muntjes meeslepen is het pasje voldoende. Een mooie innovatie die we ook in coronatijd hebben kunnen uitwerken. 

Raadsfracties op bezoek
De afgelopen maand zijn alle gemeenteraadsfracties op bezoek geweest bij Wittenhorst. We vinden het belangrijk om onze volksvertegenwoordigers mee te nemen in de ontwikkelingen van onze club. Met de fracties is over uiteenlopende thema’s gesproken. Van onze sportieve ambities en de gevolgen van corona tot onze intensieve samenwerking met HTC en de maatschappelijke rol die we hebben in bijvoorbeeld het Fit naar Werk traject. We danken alle raadsleden voor hun komst en interesse. Het waren waardevolle bijeenkomsten!

Tot zover voor nu. Ik wens iedereen veel sportplezier de komende weken! Laten we het seizoen mooi afsluiten met elkaar.

Groet,

Ron van den Bekerom

Voorzitter RKsv Wittenhorst