Wittenhorst

| Contact

Contributie seizoen 2019/2020

8 november 2019

Beste leden,

Tijdens de algemene ledenvergadering van 1 november 2019 is door de leden besloten een contributieverhoging van 3% door te voeren. Het reglement blijft verder ongewijzigd. Met het vaststellen van de contributie voor het seizoen 2019-2020 kan ook de incasso plaatsvinden. Maandag 11 november 2019 zal de contributie geïncasseerd gaan worden.

Alle leden ontvangen een factuur met specificatie per e-mail. De contributiebedragen zijn inmiddels ook terug te vinden op de website via deze link:

Automatische incasso

Conform het contributiereglement artikel 2 lid 2 krijgen leden zonder machtiging automatische incasso een toeslag van € 10,-- administratiekosten in rekening gebracht. Leden die geen automatische incasso hebben doorgegeven dienen de verschuldigde contributie zelf binnen twee weken over te maken.

Wij verzoeken alle leden om er voor te zorgen dat voldoende saldo op de rekening aanwezig is voor automatische incasso. Indien de automatische incasso geweigerd wordt, zal conform contributiereglement artikel 2 lid 3 een toeslag van € 10,-- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Vragen en/of opmerkingen omtrent de contributie kunnen gericht worden aan contributie@rksv-wittenhorst.nl. Ook voor het alsnog verstrekken van een automatische incasso kan via dit mailadres contact worden opgenomen.

Wij wensen iedereen veel voetbalplezier toe dit seizoen.

Sportieve groet,

RKsv Wittenhorst