Wittenhorst

| Contact

Het bestuur aan het woord #3

1 februari 2021

Beste leden,

In deze derde ‘Bestuur aan het woord’ staan we stil bij de gevolgen van corona. Tijdens de digitale informatiebijeenkomst op 22 januari hebben we hier al uitgebreid over gesproken met de aanwezige leden. Voor de leden die niet in de gelegenheid waren om aan te sluiten via deze weg de belangrijkste punten.

Complimenten voor alle inspanningen 
De coronasituatie heeft een flinke impact op de vereniging, zowel financieel als zeker ook sociaal. Een groep enthousiaste vrijwilligers zoekt ondanks alle beperkingen naar mogelijkheden om wel iets te organiseren voor de leden. Denk hierbij aan: 

  • De jeugd (t/m JO17) kan nog altijd wekelijks sporten. Een cruciale bijdrage die wij daarmee kunnen leveren aan de gezondheid en het welzijn van deze kinderen, juist in deze tijd. 
  • Het sportpark wordt nog altijd onderhouden alsof het ieder moment weer overladen kan worden met voetballers en supporters. 
  • Diverse vrijwilligers werken achter de schermen aan de verdere ontwikkeling van de club op het gebied van o.a. sponsoring, vrijwilligerszaken en technische en organisatorische zaken. 

Complimenten aan alle mensen die hier hun steentje aan bijdragen en hiermee het fundament onder de vereniging vormen. 

Financiële impact coronasituatie
We kunnen onze ogen helaas niet sluiten voor de financiële gevolgen. Het is door vele onzekerheden lastig om te overzien wat de exacte gevolgen zijn. Gaan de kantines nog open? Komen er nog nieuwe ondersteuningsmaatregelen waarop we een beroep kunnen doen? Wat wordt de definitieve vaststelling van de regelingen waarop we al een beroep hebben gedaan? 

Wat we in ieder geval wel zien is een daling bij sponsorinkomsten. Maar vooral de sluiting van de kantine doet ons pijn. We houden er rekening mee dat de kantine niet meer open zal gaan dit seizoen en dat betekent een flink negatief resultaat. Gelukkig beschikken we als vereniging over reserves waarmee we de gevolgen van dit seizoen op kunnen vangen. Naar de toekomst toe zullen we deze reserves echter weer aan moeten sterken voor de toekomstbestendigheid van de club én de borging van de kwaliteit van onze vereniging. 

Vanuit de hele vereniging worden er gelukkig inspanningen gedaan om de pijn te verlichten. Als het gaat om ondersteuningsmaatregelen zit onze financiële commissie dicht op de bal en vragen we ondersteuning aan waar dat kan. Dankzij de betrokkenheid van leden hebben we inkomsten kunnen genereren uit o.a. de PLUS actie, de Raboclubsupport én de oliebollenactie in samenwerking met Graaf ter Horst. Met de eenmalige bijdrage vanuit de Businessclub Wittenhorst kunnen we de (noodzakelijke) renovatie van de keuken doen en een trainershome realiseren.

Bijzondere dank gaat daarnaast uit naar particuliere giften die we hebben mogen ontvangen van betrokken leden. We gebruiken deze inkomsten voor noodzakelijke investeringen. Hiermee hopen wij een impuls te geven aan de club, zodat we sterker staan als we weer mogen voetballen. 

Contributies
Inmiddels hebben met name de actieve leden vanaf JO19 al maanden niet meer kunnen voetballen. Begrijpelijk dat wij dan ook vanuit enkele leden vragen krijgen wat dit betekent voor de contributie. Als bestuur zijn wij allereerst van mening dat een contributie van een vereniging meer is dan alleen het gebruikmaken van het sportaanbod. Een lidmaatschap betekent een bredere betrokkenheid. 

Uiteraard hebben we wel begrip voor de vraag. Daarom willen wij aan de leden voorleggen hoe we hiermee om moeten gaan. Dat doen we tijdens de volgende officiële ALV in september. Er zijn diverse denklijnen mogelijk waarbij we consequenties van bepaalde keuzes ook helder in beeld willen brengen. Een optie is om contributies te compenseren. Maar we kijken ook naar creatieve oplossingen i.s.m. sponsoren. We dagen en nodigen iedereen uit om zelf met suggesties te komen op dit vlak. Laat in ieder geval duidelijk zijn dat een kleine compensatie voor een individueel lid een grote impact heeft op de vereniging in totaal. 

Betrokkenheid
Juist in deze tijd is betrokkenheid en inbreng vanuit de leden een belangrijke waarde voor ons als vereniging. Over dit onderwerp is recent een enquête rondgestuurd via de mail. Inmiddels hebben tientallen leden dit ingevuld. We vragen de leden die dit nog niet gedaan hebben om dit alsnog te doen. De enquête invullen kan via: https://www.rksv-wittenhorst.nl/over-wittenhorst/bestuur/enquete-wittenhorst

Tot slot, wens ik, namens het bestuur, alle Wittenhorst-mensen en hun naasten een goede gezondheid toe. Hopelijk mogen we elkaar snel weer op het sportpark treffen. Mocht je in de tussentijd ideeën of vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief, meld je dan gerust bij één van de bestuursleden. Wij gaan graag in gesprek. 

Namens het bestuur,

Ron van den Bekerom
Voorzitter RKsv Wittenhorst