Wittenhorst

| Contact

Huldiging Erevrijwilliger en jubilarissen 2021

12 oktober 2021

Tijdens de algemene ledenvergadering op 4 oktober jl. werd de Erevrijwilliger van 2021 bekendgemaakt en werden de jubilarissen van RKsv Wittenhorst gehuldigd. Allen van harte gefeliciteerd!

Erevrijwilliger 2021: Roy Koppens

Roy is al jaren een stille kracht binnen de vereniging. Hij heeft 10 jaar de contributie verzorgd op zijn eigen bescheiden manier en altijd op de achtergrond. Het zegt genoeg dat sommige leden van Wittenhorst, bij het zien van Roy, aangeven hem niet te kennen of toch zeker niet te weten dat hij degene is die de contributie voor de vereniging int. Roy heeft zelf te kennen gegeven zijn rol als de contributieman van Wittenhorst neer te leggen met ingang van het seizoen 2021-2022. Hij is zijn taak inmiddels aan het overdragen aan Nicky Zanders en Riny van Pol. 

Sinds het intreden van de financiële commissie in 2018, is Roy altijd erg betrokken geweest bij alle financiële processen, heeft hij nauw samengewerkt met de penningmeester en heeft hij geen vergadering gemist. Het innen van de contributie heeft Roy altijd op een respectvolle manier gedaan, zoals tijdens net nabellen van leden en het treffen en afstemmen van betalingsregelingen, zoals bijvoorbeeld met Stichting Leergeld. Daarnaast is Roy ook een aantal keer actief geweest als lid van de kascommissie.

Roy is bovendien al 30 jaar lid van RKsv Wittenhorst en na zijn actieve carrière als voetballer al jaren de vaste grensrechter van zijn eigen team, Wittenhorst 8.  

De jubilarissen:

25 jaar lid:

 • Joris Beckers
 • Sjuul van den Bekerom
 • Nick Boersma
 • Arjan Classens
 • Thijs Craenmehr
 • Robbert Cuppen
 • Joop Driessen
 • Tom Franssen
 • Lars van Gerven
 • Koen Kleuskens
 • Guus Marcellis
 • Kevin de Mulder
 • Bas Peeters
 • Rob Peeters
 • Johan Versleijen
 • Rob Vissers
 • Stijn Vullings

40 jaar lid:

 • Arnold Duffhues

50 jaar lid:

 • Henk Coppus
 • Leon Everaerts

60 jaar lid:

 • Thei Ernst
 • Ger van Rensch

65 jaar lid:

 • Henk Brouwers
 • Mart Thijssen

70 jaar lid:

 • Louis Derix