Wittenhorst

| Contact

Gevolgen van corona voor onze vereniging

3 juni 2020

Beste leden,

De gevolgen van het coronavirus zijn enorm voor verenigingen. Ook bij Wittenhorst hebben we veel last van alle maatregelen. We zijn uiteraard heel blij dat de trainingen weer hervat zijn, maar omdat de kantine nog gesloten is, competities afgebroken zijn en we geen evenementen (zoals het slotweekend en het TOP U10 toernooi) mogen organiseren hebben we, vooral financieel, een probleem.

Als bestuur is het onze taak om leden plezier te laten beleven aan het sporten en om onze vereniging (financieel) gezond te houden. We zijn als vereniging gelukkig ook gezond. De exploitatie voor komend seizoen staat echter erg onder druk. Dit heeft onze volle aandacht en we onderzoeken daarom allerlei mogelijkheden om gezond te blijven. We zijn er nu al achter gekomen dat dit een pittige opgave is en dat dit tot lastige beslissingen leidt. Omdat we transparantie en open communicatie met onze leden belangrijk vinden delen we met jullie welke maatregelen we gaan nemen:

  • We verwachten dat (een deel van) onze sponsors het de komende periode lastig gaan krijgen en dat we als gevolg daarvan sponsors kwijtraken en dus inkomsten verliezen. We gaan samen met de businessclub in gesprek met onze sponsors om te kijken of en hoe we elkaar kunnen helpen op korte én lange termijn;
  • We stellen voor een ‘talentbijdrage’ in te voeren voor de spelers van selectieteams (vanaf JO13). Deze talentbijdrage bedraagt gemiddeld €45 per speler (afhankelijk van de leeftijdsklasse). De belangrijkste reden dat we deze bijdrage invoeren is dat we voor deze teams professionele (betaalde) trainers inzetten en zij gebruik kunnen maken van meer faciliteiten dan de recreatieve teams. Het voorstel voor de talentbijdrage en eventuele andere contributiewijzigingen wordt bij de volgende Algemene Ledenvergadering gepresenteerd en aan de leden voorgelegd.  
  • De reiskostenvergoeding voor de jeugdteams gaan we vanaf volgend seizoen afschaffen. Dit is voor individuele leden en ouders een kleine ingreep, maar voor de vereniging in totaal een grote besparing op uitgaven.
  • We gaan kritisch kijken naar de kantine-inkomsten. We constateren bijvoorbeeld dat vrijwilligers vaak gratis consumpties nuttigen. We koesteren de bijdrage van vrijwilligers, maar we moeten wel een duidelijke lijn trekken wat wel en niet kan. We bekijken dit en zullen mogelijk de richtlijnen van gratis consumpties aanpassen; 
  • We hebben als vereniging in het verre verleden deelgenomen aan werkacties bij evenementen of bedrijven (denk aan het leveren van barmedewerkers of parkeerhulp). We gaan een regeling opstellen om hier weer actiever gebruik van te maken. De inkomsten die hiermee gegenereerd kunnen worden, worden deels voor de vereniging ingezet maar kunnen ook deels het teambudget spekken waarmee teams een eigen activiteit kunnen organiseren. Bij de Algemene Ledenvergadering komen we met een voorstel.

Dit zijn de maatregelen die leden of vrijwilligers raken. Er zijn ook een aantal investeringen die we doen om op lange termijn financieel gezond te blijven.

  • Eerder hebben we aangegeven dat we mogelijkheden onderzoeken om zonnepanelen en ledverlichting op het sportpark aan te brengen. We hebben inmiddels aanzienlijke subsidies hiervoor binnengehaald. We gaan op korte termijn daarom zonnepanelen en ledverlichting installeren. De investering die we hiervoor zelf doen is binnen enkele jaren terugverdiend waardoor we in onze meerjaren exploitatie hier profijt van hebben en ook volgend jaar al een voordeel realiseren in onze begroting. 
  • Door een geweldige gift van een betrokken vrijwilliger krijgen we de beschikking over een mobiele video-analyse tool. Met deze tool kunnen teams hun wedstrijden opnemen. Voor de prestatieve teams een perfecte manier om wedstrijden te analyseren. Voor recreatieve teams leuk om wedstrijden op te nemen en later terug te kijken. De tool is vanaf volgend seizoen inzetbaar op alle velden.
  • Om de trainingen te faciliteren hebben we ons sportpark al deels moeten inrichten op de anderhalvemeter maatschappij. Dat zal op een gegeven moment ook voor onze kantine en kleedlokalen gelden. Door een eenmalige gift van de Businessclub kunnen we ons sportpark en de kantine een kleine facelift geven en tevens inrichten op anderhalvemeter. Onderdeel hiervan is ook dat we een aparte ruimte inrichten voor trainers zodat zij geen gebruik meer hoeven te maken van de bestuurskamer of multiruimte. We zoeken nog vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. 

Het is een hele opsomming van maatregelen die we gaan doorvoeren. Het is niet leuk om sommige maatregelen te moeten nemen, maar het is noodzakelijk om gezond te blijven. Ons doel is daarbij duidelijk om zo min mogelijk aan de kwaliteit van ons sportaanbod te komen. Als we samen de schouders eronder zetten zijn wij ervan overtuigd dat dit kan. 

Uiteraard zitten veel verenigingen met dezelfde uitdaging. We zijn daarom ook in gesprek met andere verenigingen, de gemeente, KNVB en andere partners om wellicht samen ook andere oplossingen te vinden.  

Heb je zelf ideeën, of wil je meedenken. Meld dit dan gerust. 

Alvast bedankt voor jullie steun en aandacht.

Blijf gezond, blijf fit en hopelijk tot snel!

Namens het bestuur van RKsv Wittenhorst

Ron van den Bekerom
Voorzitter