Wittenhorst

| Contact

Jaarverslag bestuur 2018-2019

2 november 2019

Tijdens de algemene ledenvergadering blikte voorzitter Ron van den Bekerom namens het bestuur terug op seizoen 2018-2019. Het hele verslag is onderstaand te lezen.

 

Beste leden van RKsv Wittenhorst,

Als voorzitter van RKsv Wittenhorst mag ik namens het hoofdbestuur terugblikken op het afgelopen seizoen en vooruitkijken naar de toekomst.

“Wij streven naar het hoogste dat te bereiken is.”, een citaat uit ons mooie clublied. Een citaat dat vandaag de dag nog zeker actueel is. Als bestuur hebben wij in januari uitgesproken ‘de aantrekkelijkste’ voetbalvereniging van de regio te willen zijn. Dit in de breedste zin van het woord en geldend voor alle voetbaldisciplines (veld, zaal, meiden en G-afdeling): oftewel “een leven lang voetbal bij Wittenhorst, voor iedereen.” Een ambitie die ook aansluit bij wat we afgelopen jaar hebben gemerkt.

Met ruim 1000 leden, ruim 200 vrijwilligers en tientallen bedrijven als sponsor hebben we afgelopen jaar namelijk weer een fantastische prestatie geleverd. Sportief, met kampioenschappen op alle niveaus, maar zeker ook in de organisatie. Het bestuur is in januari officieel uitgebreid met Jeroen Bouten en John van Helden en snel genoeg daarna onofficieel met Joop Theunissen. Na vanavond hopelijk officieel. We hebben een vrijwilligerscommissie in het leven geroepen die inmiddels druk bezig is het vrijwilligersbeleid te verbeteren en we zijn een nieuwe duurzame kledingdeal overeengekomen die voor uniformiteit van de hele vereniging zorgt. En het allerbelangrijkste: het wekelijk in goede banen leiden van de wedstrijden van onze ruim 50 teams. 

Vanuit de vereniging merken we enthousiasme om initiatieven op te pakken dan wel bestaande activiteiten te vernieuwen.  Denk hierbij aan de voetbalquiz, vrijwilligersavond, het Miniorentoernooi. Maatschappelijk zijn we nagenoeg altijd aanwezig bij of zelfs initiatiefnemer van activiteiten in samenwerking met partners om ons heen. Stuk voor stuk zaken die ons als Wittenhorst op de kaart zetten.

Enkele belangrijke ontwikkelingen om te melden zijn de al eerder genoemde vrijwilligerscommissie die actief bezig is met o.a. de VOG-verklaringen én het vrijwilligersbeleid in algemene zin. Zij moeten een belangrijke spil worden tussen vrijwilligers en bestuur.

Op sportief vlak wordt het technisch beleidsplan opnieuw tegen het licht gehouden, mede aan de hand van een KNVB-audit die in december plaats gaat vinden. Een belangrijk proces om de jeugdopleiding, zowel prestatief als recreatief, de komende jaren verder te versterken.

Maatschappelijk gezien laten we ons ook duidelijk zien. Met Fit Naar Werk loopt alweer een volgend traject waarbij mensen begeleid worden naar werk. De kantine wordt steeds meer plasticvrij en richt zich steeds meer op promotie van gezond aanbod. Daarnaast zien wij ook de landelijke ontwikkelingen van rookvrije sportparken. Een ontwikkeling die wij ondersteunen vanuit de visie dat we een omgeving zijn van bewegen en gezondheid. Roken willen we dan ook steeds meer gaan ontmoedigen, zeker in de omgeving van jeugd.

Wij zijn ook nog altijd actief betrokken bij Afslag10. Het proces van de accommodatie ligt helaas al langere tijd stil. Echter is onze ambitie op dat vlak nog altijd levend. Nadat de gemeente recent gemeentelijk kaders vast heeft gesteld zijn inmiddels ook de afstemmingsgesprekken met andere beoogde fysieke ontwikkelingen (o.a. zwembad, sporthal en kasteel) gestart. Wij hebben er vertrouwen in dat hiermee ons verhaal ook verder gestalte gaat krijgen. Dit blijft een belangrijke ontwikkeling voor onze verdere toekomst, net als dat de samenwerking binnen Afslag10 ons sowieso verder helpt. Een voorbeeld is het initiatief B-flex i.s.m. het Dendron Collega wat ons maar liefst 32 aanmeldingen op heeft geleverd voor vrijwilligerswerk.

Al met al vele ambitie en mooie resultaten. Echter…

We mogen de successen niet als een vanzelfsprekendheid gaan zien. De mooie positie die we nu hebben is het afgelopen decennium opgebouwd door vele vrijwilligers, met enthousiasme en vooral ook tijd en energie. Jullie zullen zo meteen horen dat we financieel een positief jaar hebben gehad. In de structurele begroting zien we echter uitdagingen. Duidelijk doel is het om toe te werken naar een gezondere begroting, met minder afhankelijkheid van incidentele inkomsten.

Wij merken als bestuur ook druk op de organisatie. Diverse belangrijke posten zijn te kwetsbaar doordat ze te groot van omvang zijn en ingevuld worden door te weinig mensen. Vaak wordt dit opgelost door individuen die er dan maar weer iets extra’s bij gaan doen. Dit maakt ons kwetsbaar. Bij deze dan ook de nadrukkelijke oproep om nog nadrukkelijker de schouders er onder te zetten en vanuit de breedte van de vereniging betrokkenheid te tonen bij dat wat wij doen.

En laat dit niet voelen als ‘moeten’, maar juist als een kans om jezelf te kunnen ontwikkelen en samen onze ambities waar te maken. Niet alleen op het veld, maar juist ook daarbuiten willen we een plek zijn waar talent zich kan ontwikkelen. Iedereen heeft namelijk talent. 

Laten we ons clublied dan ook in eren houden: “Wij willen vrienden blijven, behulpzaam voor elkaar. Op het veld en in ons leven, staan wij voor ieder klaar.”

Op naar een wederom een fantastisch seizoen! Met elkaar en voor elkaar!

Namens bestuur RKsv Wittenhorst,

Ron van den Bekerom, voorzitter