Wittenhorst

| Contact

Jeugdopleiding onder de loep

30 september 2019

Wittenhorst gaat de jeugdopleiding onder de loep nemen. Dat gebeurt door middel van een audit, waarna de jeugdopleiding van onze vereniging kans maakt op een status als lokale of regionale jeugdopleiding. De audit past binnen de ambitie van Wittenhorst om de aantrekkelijkste vereniging van de regio te worden.

Het traject is onlangs begonnen. Het bedrijf NMC Bright, dat samenwerkt met de KNVB, benaderde Wittenhorst voor de audit. Voorzitter Ron van den Bekerom legt uit: “Wij hebben als bestuur de keuze gemaakt om dat te gaan doen. We willen de kwaliteit van onze jeugdopleiding naar een zo hoog mogelijk plan tillen. Op basis van een externe toetsing krijgen we een label voor onze jeugdopleiding. We hopen op basis daarvan gerichte keuzes te kunnen maken.”

De auditcommissie, die onder leiding staat van Antoine Driessen, kwam onlangs voor de eerste keer bij elkaar. De audit wordt de komende maanden verder voorbereid en vindt plaats op donderdagavond 12 december. Een kleine twee maanden later wordt er teruggeblikt en krijgt de jeugdopleiding van Wittenhorst al dan niet een lokale of regionale status.

Kaderleden van Wittenhorst zullen de komende maanden wellicht wat merken van de audit. Er kan bij kaderleden informatie opgehaald worden door de commissie. De uiteindelijke uitkomsten van de audit worden meegenomen in het nieuwe technische beleidsplan voor het komende seizoen (2020-2021).