Wittenhorst

| Contact

Nieuwe logo's Wittenhorst Partners

25 september 2012

In het kader van samenwerken en verbinden kent Wittenhorst sinds kort, naast reguliere sponsoring, ook andere vormen van clubondersteuning, te weten de Business Partner en de Maatschappelijk Partner. Wij introduceren hierbij alvast de logo's die voor deze samenwerkingsvormen zijn ontwikkeld. Over de Business Partners binnenkort meer! Voor informatie over de Maatschappelijk Partners kun je alvast terecht op de volgende link:

http://www.rksv-wittenhorst.nl/business/sponsors/maatschappelijke-partners/