Wittenhorst

| Contact

Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers

12 oktober 2020

Beste leden,

In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Bij Wittenhorst hebben we hier gelukkig geen recente ervaringen mee, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom heeft het bestuur van Wittenhorst (in navolging van andere verenigingen in de gemeente) besloten om vrijwilligers die direct of indirect werken met minderjarigen te voorzien van een VOG.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee Wittenhorst een sociaal veilige sportomgeving wil borgen voor álle leden. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als Wittenhorst uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten. 

De leden die een functie hebben waarop een VOG van toepassing is ontvangen een persoonlijk bericht van ons. Het aanvragen van de VOG is voor Wittenhorst gratis. Er zijn dus ook voor leden geen kosten verbonden aan het aanvragen van de VOG.

Deze maatregel past binnen de ambitie van Wittenhorst om de aantrekkelijkste voetbalvereniging in de regio te zijn voor alle leeftijden en achtergronden!

Het bestuur