Afmelden als lid?

Zoeken | Contact

Dan verzoeken we je om contact op te nemen met de coördinator van de categorie waarin jij, je zoon of dochter speelt. De coördinator zal je vervolgens altijd vragen om een reden van afmelding. We vinden het belangrijk te weten waarom je een afmelding doorgeeft. We willen altijd nagaan of de afmelding voortkomt uit ontevredenheid of dat het een andere reden heeft. Als we als vereniging niet aan je verwachtingen hebben voldaan en we zijn hiervan op de hoogte dan kunnen we als vereniging nagaan of we onze werkwijze moeten veranderen.

Team coördinatie