Wittenhorst

| Contact

Bestuur aan het woord, juli 2022

3 augustus 2022

In deze ‘Bestuur aan het woord’ blikken we terug op de heisessie die we als bestuur gedaan hebben op 16 juli jongstleden. Tijdens een heisessie staan we als bestuur langer stil bij waarvoor in reguliere bestuursvergaderingen beperkter tijd is.

Bestuurslid Verenigingszaken en bestuur van de toekomst

Op de eerste plaats een warm welkom aan ons nieuwste (kandidaat) bestuurslid Dezeree Verheijen die Natascha Smits zal opvolgen als bestuurslid Verenigingszaken. Dezeree draait inmiddels al een tijdje mee binnen het bestuur en zal tijdens de ledenvergadering in het najaar definitief worden voorgelegd aan de leden.

Gezien het feit dat we aan de vooravond van een grotere bestuurswisseling staan, is tijdens de sessie stilgestaan bij hoe iedereen zijn/haar rol binnen het bestuur ervaart en welke verwachtingen men heeft richting het komende seizoen. Zodoende is er meer gevoel gecreëerd bij ieders ambities en weten we dat we het komend seizoen weer een degelijk bestuur zullen hebben staan.

Voor nu is het een samenloop van omstandigheden, waardoor er nu gelijktijdig meerdere bestuurders stoppen of een stapje terug doen. Aan de andere kant zien we dat het vinden van geschikte kandidaten naar tevredenheid verloopt en kijken we met vertrouwen uit naar de laatste nog openstaande bestuursfuncties (commerciële zaken en voorzitter).

Jaarcyclus

Als bestuur is er een jaarcyclus samengesteld; dit is een jaaroverzicht van activiteiten die jaarlijks terugkomen. Dankzij de input vanuit alle (bestuurlijke) commissies hebben we nu beter zicht op zaken die we bestuurlijk nu structureler terug kunnen laten komen en beter af kunnen stemmen. Een goed voorbeeld is het jaarlijks inzicht in sponsoren en de daarbij horende organisatie zoals het regelen van sponsoruitingen op het sportpark en op kleding. Dit dient op enig moment gereed te zijn, zodat het seizoen goed van start kan gaan. Denk daarnaast aan de organisatie rondom de samenstelling van de prestatieve en recreatieve elftallen en alles wat daarbij hoort, zoals kleding, trainingsschema’s, etc.

Bestuur_heisessie_actie_2022.jpg

Beleving en bezetting kantine

De kantine is een van de belangrijkste aspecten op ons sportpark, daar waar men samenkomt, wedstrijden (na)bespreekt en natuurlijk een feestje viert. Over de beleving is natuurlijk altijd wel wat te vinden en als bestuur komt dit onderwerp vaak voorbij. Het interieur van de kantine is volop in beweging momenteel en zal binnenkort worden afgerond met een nieuw plafond met nieuwe verlichting als kers op de taart. Daarnaast is ook de bezetting van kantinepersoneel een punt van aandacht en hoe dit er in de toekomst uit komt te zien. Geen thema waarvoor we zomaar een panklare oplossing hebben, maar waar we als bestuur wel besproken hebben welke richting het uit zou moeten gaan. Dit zullen we natuurlijk niet alleen als bestuur oppakken, maar samen met leden en vrijwilligers. Hierover in een later stadium dus meer.

Betrokkenheid binnen onze club

Daar is -ie weer; het thema ‘betrokkenheid’. Een thema waar altijd veel over gesproken wordt, maar waar we het komende seizoen al veel actiever mee aan de slag zullen gaan. Om dit vanuit het bestuur concreter te gaan vormgeven is tijdens de heisessie besloten om nog transparanter de samenwerking te zoeken met onze leden en vrijwilligers. Dit houdt in dat mensen die interesse hebben om een keer een bestuursvergadering bij te wonen, zich kunnen melden en een agendapunt mogen inbrengen om tijdens de vergadering te bespreken. Hier zullen we met ingang van het komende seizoen mee starten en mocht je geïnteresseerd zijn, stuur dan gerust een mailtje naar bestuur@rksv-wittenhorst.nl of spreek een van de huidige bestuursleden aan.

Daarnaast zal het bestuur één keer per kwartaal een themasessie organiseren als onderdeel van de reguliere bestuursvergadering, waarvoor mensen zullen worden uitgenodigd zodat dieper op dat specifieke thema kan worden ingegaan.

Samenvattend een goede sessie waarin we de piketpaaltjes voor het nieuwe seizoen uitgezet hebben én vooral ook het vertrouwen versterkt dat we, ondanks de bestuurswisselingen, vertrouwen hebben in de verdere ontwikkeling van de club!

Met sportieve groet,

Bestuur RKsv Wittenhorst