Wittenhorst

| Contact

Jaarverslag bestuur 2020-2021

5 oktober 2021

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 oktober jl. sprak voorzitter Ron van den Bekerom het jaarverslag uit. In dit artikel is het jaarverslag terug te lezen.

 

Beste leden van RKsv Wittenhorst,

 Als voorzitter van RKsv Wittenhorst mag ik namens het hoofdbestuur wederom terugblikken op het afgelopen seizoen en vooruitkijken naar de toekomst. Wij zijn blij jullie als trouwe en betrokken leden weer aanwezig te zien op de ALV, net als dat we blij zijn met de leden én sponsoren die ons trouw zijn gebleven. 

Tot mijn spijt kan ik voor een tweede jaar op rij niet praten over kampioenschappen en andere sportieve prestaties. Nog meer dan het seizoen 19|20, stond afgelopen seizoen in het teken van Corona. Een jaar dat veel van ons allen heeft gevraagd en welke ons wel het belang van een sportvereniging én die van ons in het bijzonder heeft bevestigd. Met de vele beperkingen die we opgelegd hebben gekregen, is er een grote groep vrijwilligers geweest die continue bezig is geweest te kijken naar wat wel mogelijk was. De jeugd heeft hierdoor nog nagenoeg wekelijks kunnen sporten en gelukkig ontstonden richting eind van het seizoen ook weer mogelijkheden voor volwassenen. 

Een seizoen waarin ook achter de schermen niet stil is gezeten. Diverse commissies hebben de tijd juist benut om bezig te zijn met onze toekomst en met de Commissie Ontwikkeling, waarover later vanavond meer, hebben we er een interessante nieuwe commissie bij. Ook wij als bestuur hebben niet stilgezeten. Vanzelfsprekend zijn we veel bezig geweest met de financiële en praktische consequenties van Corona, maar we hebben ook steeds gekeken naar het moment dat alles weer zou mogen: hoe zou de vereniging er dan uitzien en hoe konden we dan laten zien en voelen dat we als vereniging niet stil hebben gezeten? Een nieuw trainershome, een vernieuwde keuken, een uitgebreid terras en (dankzij de gemeente) nieuwe kunstgrasvelden zijn daarbij in het oog springende zaken. Fysieke aanpassingen die resultaat zijn van inspanningen van vele vrijwilligers. We hebben duidelijk laten zien dat zelfs een pandemie onze vereniging niet klein krijgt. We merken duidelijk dat de club leeft én ertoe doet! Dat we vacatures gevuld krijgen met mensen van buiten Horst, zonder geschiedenis bij de club, zegt iets over ons imago en daar mogen…, nee.. moeten we trots op zijn. 

Het financiële resultaat hebben we, zoals Jeroen dat straks nader toe zal lichten, gelukkig wederom kunnen managen met een boven verwachting positief resultaat tot gevolg. Dankzij top inspanningen van onze financiële commissie, met Jeroen voorop, hebben we alle mogelijke ondersteuningsmogelijkheden uitgezocht en waar kansrijk aangevraagd. Daarnaast zijn ons vele reguliere kosten, van o.a. KNVB en gemeente, bespaard gebleven. Tot slot zijn we heel dankbaar voor giften van enkele leden én onze Businessclub. Giften die we ook direct gekoppeld hebben aan investeringen zoals zojuist benoemd. Wij zijn ook van mening dat de ‘plus’ van afgelopen jaar ook terug naar en in de vereniging moet. Dit zullen we straks ook nader toelichten. 

Het komend seizoen lijkt vooralsnog weer oud en vertrouwd te worden. Het seizoen is weer van start, de beleving is weer als vanouds (of wellicht zelfs beter) én de eerste geslaagde activiteiten (zoals seizoenopening) hebben we alweer achter de rug. Wetende dat we nog niet vrij zijn van alle maatregelen én er vanuit moeten gaan dat er geen financiële ondersteuningsregelingen meer zullen komen, zullen we echter alert moeten blijven. We moeten ons niet te snel rijk rekenen. 

Eén van de grootste uitdagingen die we nu merken is de beschikbaarheid van vrijwilligers. Over de hele breedte mogen we niet klagen, maar bij specifieke geledingen hebben we wel een zorgwekkend tekort. Ik noem dan in het bijzonder de kantine. Net als in de Horeca in algemene zin én ook bij vele andere verenigingen, zijn we daar echt dringend opzoek naar versterking. Een tekort aan mensen in de kantine leidt uiteindelijk tot een kantine die vaker gesloten zal zijn en heeft daarmee impact op de gastvrijheid én gezelligheid die we wel willen bieden. Op dit vlak, maar zeker ook op vrijwilligersgebied in algemene zin, zullen we dan ook echt stappen moeten blijven zetten. 

Bestuurlijk hadden we vanavond weer wat te stemmen. Allereerst is Bart Joosten gekozen als bestuurslid Organisatorische Zaken. Bart draait al bijna een jaar mee en heeft zich in die tijd al bewezen als een betrokken en waardevolle toevoeging aan het bestuur. Als tweede ben ik blij dat Willem van den Munckhof formeel jullie zegen heeft gekregen als bestuurslid Communicatie. Ook Willem heeft zich in de korte tijd dat hij meedraait als zeer waardevolle toevoeging laten zien. Tot slot heeft ons langstzittende bestuurslid Jac Hesen wederom het verdiende vertrouwen gekregen om wederom een termijn te verlengen als secretaris en bestuurslid accommodatie. 

Edwin van Rensch en Bob Obers zullen na vanavond helaas geen zitting meer hebben in het bestuur. We zijn beide heren veel dank verschuldigd voor dat alles wat zij de afgelopen jaren voor de club hebben betekend. Hier zal ik later vanavond ook zeker nog bij stilstaan. 

Namens mijzelf, maar zeker ook mijn collega bestuursleden, een dank aan eenieder die zijn steentje afgelopen jaar bij heeft gedragen. Dat we samen Wittenhorst zijn én maken, is eens te meer gebleken. 

 

Namens bestuur RKsv Wittenhorst,

Ron van den Bekerom, voorzitter