Wittenhorst

Zoeken | Contact

Komend en volgend weekend: teamfoto's

Komend en volgend weekend: teamfoto's

18 september 2023

Met de naderende start van de competitie is het, zoals ieder jaar, ook weer tijd voor de jaarlijkse teamfoto's. De foto's worden gemaakt op zaterdag 23 september, zondag 24 september, zaterdag 30 september en zondag 1 oktober. Nagenoeg ieder team speelt in één van die twee weekenden een thuisduel. Met de teams waarvoor dat niet geldt, is persoonlijk contact opgenomen. 

Team niet helemaal compleet? Laat toch een foto maken!
Het is belangrijk dat ieder team vóór het thuisduel in een van de twee bovengenoemde weekenden een teamfoto laat maken. Allereerst omdat we juist in die twee weekenden met CULT afspraken hebben gemaakt over het maken van de teamfoto's. Zij hebben deze twee weekenden geblokt om de teamfoto's te maken, in andere weekenden is dit dus niet mogelijk. Daarnaast hechten we waarde aan uniformiteit; ook daarom willen we juist álle foto's in deze twee weekenden maken. 

Zorg dus dat je met je team vóór het thuisduel op de foto komt. We houden er rekening mee dat ieder team binnen een marge van een uur tot een half uur voorafgaand aan het thuisduel een foto komt laten maken. 

Enkele andere belangrijke zaken:

  • De teamfoto's worden achter in de kantine gemaakt, tegenover de dartborden. Dit gebeurt op dezelfde manier (en dus ook plek) als de teamfoto's bij de sportplaatjesactie.
  • Het kan (zeker voor de jongere elftallen die met veel ploegen tegelijkertijd thuis spelen) voorkomen dat je even moet wachten voordat je op de teamfoto kunt gaan. Het is daarom aan te raden om eenmalig iets eerder af te spreken met je team, zodat je tijd genoeg hebt om op de foto te gaan en daarna voor te bereiden op de wedstrijd.
  • Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling om op eigen houtje en op een eigen tijdstip teamfoto's te maken.