Wittenhorst

Zoeken | Contact

Schrijf je in voor de tweede themasessie: Vrijwilligersbeleid

Schrijf je in voor de tweede themasessie: Vrijwilligersbeleid

24 februari 2023

Beste leden en vrijwilligers,

Na een succesvolle eerste themasessie, waarin het thema 'Energie' behandeld is, willen we als bestuur samen met leden en vrijwilligers in gesprek gaan over actuele thema's die ons als club bezig houden. Het doel hiervan is om vanuit meer invalshoeken ideeën te genereren hoe als Wittenhorst om te gaan met diverse (lastige) vraagstukken.

Op maandag 6 maart van 20:00 uur tot 21:00 uur staat de tweede sessie op de agenda met als thema: Vrijwilligersbeleid.

Wittenhorst heeft een enorm ledenbestand van ruim 1.000 leden en zoals jullie hebben kunnen lezen in een onlangs verschenen artikel, neemt dat aantal nog altijd toe. Iets waar we natuurlijk hartstikke trots op zijn. Velen daarvan steken wekelijks de handen uit de mouwen om ervoor te zorgen dat wedstrijden kunnen worden gespeeld, de velden bespeelbaar zijn, de kleedlokalen schoon zijn, de kantine bemand is, alle teams begeleid worden door leiders, trainers en natuurlijk dat de wedstrijden dankzij scheidsrechters eerlijk verlopen. Kortom, vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze club. Helaas wordt het er niet eenvoudiger op om mensen te vinden die hun steentje bij willen dragen. Onder andere om te bespreken hoe we nieuwe vrijwilligers enthousiasmeren en natuurlijk onze uiterst waardevolle vrijwilligers enthousiast houden voor onze club, nodigen we jullie uit om bij deze sessie aan te sluiten en hierover te sparren.

De afgelopen periode is de Vrijwilligerscommissie bezig geweest met het definitief maken van het Wittenhorst vrijwilligersbeleid (PDF). Onder andere tijdens een sessie met het bestuur zijn de puntjes op de i gezet. Dit beleidsplan is transparant en voor iedereen te lezen.

Wederom een echt thema dat de hele club aangaat en daarom van belang om samen met leden en vrijwilligers te bespreken op maandag 6 maart 2023 om 20:00 uur in de kantine.

Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen: