Wittenhorst

Zoeken | Contact

Assistent Technisch Coördinator JO11

Functieomschrijving

De Assistent Technisch Coördinator JO11 is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleidsplan binnen de jeugdopleiding van Wittenhorst, specifiek rondom de trainingsdagen van de JO11-teams. Hij werkt daarin nauw samen met de Coördinator JO11 en wordt daarin ondersteund door de Technisch Coördinator Onderbouw. De Assistent TC JO11 neemt deel aan functionerings- en voortgangsgesprekken met jeugdtrainers binnen de desbetreffende categorie en leidt deze zelfstandig of samen met de TC Onderbouw.

Taken

  • Uitvoeren van de voetbaltechnische jaarplanning welke aan het begin v.h. seizoen i.s.m. de Technisch Coördinator Onderbouw wordt vastgesteld. De jaarplanning voorziet o.a. iedere twee maanden een overleg met alle Assistent Technisch Coördinatoren JO12 t/m JO6.
  • Aanspreekpunt voor (keepers-) trainers, spelers, teamkader en ouders binnen de JO11.
  • Coördinatie van en ondersteunend aanwezig tijdens trainingsdagen binnen de JO11.
  • Bij voorkeur beide trainingsavonden/week aanwezig. Tijdsbesteding 3-4 uur/week.

Verantwoordelijkheden

  • Bewaken dat de trainers binnen de kaders van het voetbaltechnisch beleidsplan opereren.
  • De ontwikkeling van spelers bewaken zodat er een goede doorstroming is.
  • Het leiden van gesprekken (functionerings- en voortgangsgesprekken) met jeugdtrainers en ouders (ouderavonden) met ondersteuning van de Technisch Coördinator Onderbouw.
  • Verantwoordelijk voor teamsamenstellingen binnen de huidige JO11 en nieuwe JO12.

Nadere toelichting of informatie

Jeroen Hesen (Hoofdcoördinator Organisatorische Zaken Jeugd RKsv Wittenhorst) via jeroenhesen@rksv-wittenhorst.nl.