Wittenhorst

Zoeken | Contact

Coördinator Organisatorische Zaken JO9/JO10

Kerntaken coördinator Organisatorische zaken JO9/JO10

De commissie organisatorische zaken is een commissie die er toe doet. Vaak onzichtbaar en op de achtergrond, maar een onmisbare schakel binnen Wittenhorst. De commissie bestaat uit een enthousiaste club mensen die de vereniging op duizend en een manieren draaiende houdt. Het leuke aan de taken van deze commissie is dat je snel veel mensen binnen de club leert kennen en… dat je eigenlijk helemaal geen verstand van voetbal hoeft te hebben!

 1. Samen met leiders en trainers verzorgen van adequate begeleiding en faciliteren van teams
  De coördinator per afdeling is degene die mensen de weg wijst als ze niet weten waar ze voor iets moeten zijn. Of het nu gaat om sleutels, ballen, tenues of verplaatsen van wedstrijden: de coördinator wijst de leiders en trainers de weg binnen Wittenhorst.
 2. Aanspreekpunt voor de teamleiders en trainers van de categorie / onderhouden contacten
  De coördinator per afdeling is het eerste aanspreekpunt voor leiders en trainers als er (organisatorische) zaken spelen. Te denken valt aan: hoe om te gaan bij een tekort aan spelers, problemen tussen spelers onderling binnen het team, of met een trainer/leider etc. Het is belangrijk dat de coördinator met enige frequentie op het voetbalveld te zien is bij (trainingen of wedstrijden van) de teams van zijn categorie, om contacten te onderhouden (weten wat er speelt, hoe gaat met de spelers, met de staf, met het team etc.) en zodat leiders en trainers de coördinator ook goed weet te vinden als er iets is.
 3. Indeling teams
  De coördinator per afdeling voorziet de hoofdcoördinator voor de winterstop van advies als teams na de winterstop op een hoger of lager niveau moeten worden ingedeeld. De coördinator wordt na de winterstop door de hoofdcoördinator betrokken bij de teamindeling van de niet-selectieteams voor het nieuwe seizoen.
 4. Organiseren kader teams
  De coördinator per afdeling probeert in samenwerking met de hoofdcoördinator voor elk niet-selectieteam geschikt kader (leiders en trainers) te vinden voor het nieuwe seizoen.
 5. Instroom en uitstroom gedurende het seizoen
  De coördinator per afdeling bekijkt voor nieuwe aanmeldingen gedurende het seizoen in welk team mogelijk meegetraind kan worden. Bij interesse en plaats in het team kan de speler gedurende het seizoen worden opgenomen in het team. Afmeldingen gedurende het seizoen worden doorgegeven aan de hoofdcoördinator en ledenadministratie, bij voorkeur voorzien van de reden van uitstroom.
 6. Deelname aan periodiek overleg met afdeling OZ
  Gedurende het seizoen wordt circa vijf keer in de kantine vergaderd van circa 20:00 tot 22:00 uur, hierbij worden alle relevante zaken op het gebied van Organisatorische Zaken besproken.
 7. Terugkoppeling gang van zaken aan hoofdcoördinator OZ
  Gedurende het seizoen houdt de coördinator de hoofdcoördinator OZ op de hoogte van zaken die spelen.

Je werkt veelal vanuit thuis. Eigen tijdsindeling. Ongeveer 1-2 uur/week.

Nadere toelichting of informatie

Jeroen Hesen (Hoofdcoördinator Organisatorische Zaken Jeugd Wittenhorst) via jeroenhesen@rksv-wittenhorst.nl.