Reglementen

| Contact

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een reglement dat geldt voor alle spelers, leiders, trainers, ouders en andere betrokkenen bij RKsv Wittenhorst. Het reglement bevat onder andere algemene afspraken, en afspraken over de thuis- en uitwedstrijden, trainingen en het gebruik van de kunstgrasvelden. Daarnaast staat er ook een en ander over de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Het huishoudelijk reglement van RKsv Wittenhorst is hier te downloaden.


Kleding / materialen reglement

Wittenhorst heeft een kleding- en materialen reglement afgestemd op de  bruikleen constructie. Onder de kleding en materialen wordt verstaan: alle kleding en materialen die uitgegeven worden door Wittenhorst. De kleding en materialen blijven eigendom van de vereniging en worden voor ieder seizoen aan de leden in bruikleen gegeven. Aangezien de sportkleding en materialen geen eigendommen zijn van een lid, is het belangrijk om te weten welke regels er gelden bij het gebruik van de sportkleding en materialen. Daartoe zijn de volgende regels vastgesteld door het bestuur.

 • Men dient zorgvuldig om te gaan met de kleding en materialen van Wittenhorst.
 • De kleding mag uitsluitend worden gebruikt tijdens een voetbalwedstrijd van Wittenhorst en dus niet bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de vereniging toestemming is gegeven.
 • Het trainingspak, wedstrijdtenue en de materialen worden alleen bij wedstrijden en trainingen gedragen of gebruikt.
 • De kleding dient volgens de wasvoorschriften te worden gewassen. Mocht dat anders/fout  gebeuren waardoor het shirt niet meer te gebruiken is, zal hier een bedrag in rekening worden gebracht bij desbetreffende speler.
 • Bij verlies van kleding of materialen dient een bedrag naar waarde te worden betaald aan Wittenhorst.
 • De bedragen die in rekening worden gebracht bij verlies/verkeerd wassen en/of stuk zijn van, zijn: wedstrijdshirt  € 15,-,  broek € 10,-, sokken €5,-, keepers set  € 40,-, trainingspak jeugd € 35,- , bal €15,-, hesje €5,- .
 • Indien een speler stopt bij Wittenhorst dienen alle kleding en materialen binnen 2 weken ingeleverd te worden bij de desbetreffende leider/trainer.
 • Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler aan de leider/trainer te worden gemeld. Deze meldt het z.s.m. mogelijk bij de commissie facilitaire zaken: facilitairezaken@rksv-wittenhorst.nl. Voor schade aan de kleding die tijdens een wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet verantwoordelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of  schuld. Dit is ter beoordeling van de leider/trainer/commissie facilitaire zaken op dat moment.
 • Bij vermissing van kledingstukken en/of materialen of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, dient de leider/trainer direct na constatering dit te melden bij de commissie facilitaire zaken: facilitairezaken@rksv-wittenhorst.nl. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling van de leider/trainer en de commissie facilitaire zaken.
 • Mocht er kledingstukken kapot zijn; dit melden en inleveren bij facilitaire zaken (NIET zelf weggooien!): hierbij gebruiken wij de ruilconstructie.
 • Leden kunnen sponsoren aandragen welke na overeenkomst met het bestuur vermeld kunnen worden op de kleding.
 • Zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan zelf sponsoren toe te voegen op de kleding of andere teksten en/of uitingen. Regie op het plaatsen van bestellingen ligt alleen bij het bestuur en niet bij het team of lid zelf.
 • Aan het einde van het voetbalseizoen dient de leider/trainer ervoor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken en materialen ingeleverd worden op de daarvoor geplande data. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken wat nog niet bekend was, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het team.
 • Er mogen GEEN kinderen in het ballenhok!
 • Ballen worden alleen nog maar door de volwassenen opgepompt!

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de trainer/leider samen met het bestuur waar de verantwoordelijkheid ligt met de daarbij behorende consequentie.

Normen & waarden

In het normen- en waardenbeleid staan algemene gedragsregels die de personen in de verschillende functies hebben. Plezier staat voorop, en de naleving van de normen en waarden staat daarom ook hoog in het vaandel bij RKsv Wittenhorst. Het normen- en waardenbeleid is hier te downloaden.


Geheimhoudingsverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit heeft ook gevolgen voor een vereniging als RKsv Wittenhorst.

We hebben als organisatie meer verplichtingen gekregen. De nadruk ligt - meer dan in het verleden - op de verantwoordelijkheid van de vereniging om te kunnen aantonen dat wij ons aan de wet houden.

Een van deze verplichtingen is de invoering van een geheimhoudingsverklaring. Deze verklaring geldt voor alle leden / vrijwilligers die toegang hebben tot persoonsgegevens van derden.

De geheimhoudingsverklaring is hier te downloaden.