Voetbaltechnisch beleid

Zoeken | Contact

Voetbaltechnisch beleid

  Naar de informatiegids index


Technisch beleidsplan

Wittenhorst is een voetbalvereniging die zijn verantwoordelijkheden neemt op sportief en maatschappelijk gebied. Er wordt daarbij gestreefd naar een optimale situatie van plezier en prestatie. Om deze situatie te bereiken is een goed technisch beleidsplan onmisbaar. Hierin staat voor iedereen duidelijk beschreven welke doelen en ambities de vereniging voor de leden nastreeft en hoe deze gerealiseerd gaan worden. Voor alle leden en vrijwilligers van de club is hiermee helder wat ze op technisch gebied mogen verwachten en wat hun eigen rol daarin is. Ook procedures en richtlijnen over voetbaltechnische onderwerpen worden duidelijk beschreven in de bijlagen van het beleidsplan. Transparantie is hierbij belangrijk en daarom is het technisch beleidsplan openbaar. Het Technisch beleidsplan en een aantal bijlagen zijn via onderstaande links te downloaden.

Technisch Beleidsplan (april 2024)

Bijlage 10 Zelfscan Keepers WH

Bijlage 10 Zelfscan speler Wittenhorst BB

Bijlage 10 Zelfscan speler Wittenhorst MB

Bijlage 14 Jaaragenda-cyclus Commissie TZ

Bijlage 15 Ouderbijeenkomst format Wittenhorst JO13-JO19

Voordelen van trainer zijn bij Wittenhorst

Missie

RKsv Wittenhorst is de aantrekkelijkste voetbalvereniging in de regio. Een vereniging waar alle leden zich verbonden voelen, zowel actieve als niet-actieve sporters en waar zowel prestatieve als ook recreatieve sport kan worden bedreven. Ook is Wittenhorst een sociale ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis voelt. 

Visie 

Met onze leden, onze vrijwilligers en onze sportieve prestaties leveren we een actieve ‘maatschappelijke’ bijdrage aan de Horster gemeenschap en de regio. Het creëren van saamhorigheid, betrokkenheid en een gevoel van trots op zowel sportief als maatschappelijk vlak geeft vrijwilligers de noodzakelijke waardering. 

Kernwaarden 

Vertrouwen 

We zijn als verenging betrouwbaar en graag transparant. We pakken én geven verantwoordelijkheid. De vereniging is goed georganiseerd waardoor we degelijk zijn en veel zaken op een goed niveau hebben.

Betrokken

Bij onze club voel je je thuis. De sfeer kenmerkt zich door gemoedelijkheid en gezelligheid. We staan voor gelijkwaardigheid en dat betekent dat er binnen onze vereniging ruimte is voor iedereen. 

Vooruitstrevend 

Natuurlijk zit onze vereniging vol ambitie. Dat komt op verschillende manieren terug. We willen voorop lopen en beseffen dat we daarbij een voorbeeldfunctie hebben. 

Sportief 

We willen het beste uit onszelf halen. Zowel binnen een (vrijwilligers)functie als op het veld. Op recreatief én prestatief niveau. 

Trots 

We vinden het mooi dat we een onderdeel uit mogen maken van Wittenhorst. We kijken met een trots gevoel naar onze oranje-zwarte kleuren én naar de historie van onze club. 

Samenwerken 

Wittenhorst staat midden in de maatschappij en voelt zich betrokken bij de samenleving. We hebben hierbij een verbindende rol en zoeken actief de samenwerking op met andere partijen in de regio. 

Doelstellingen

De voetbalopleiding van Wittenhorst speelt een cruciale rol bij het realiseren van de sportieve ambitie om met een significant aandeel van zelf opgeleide spelers op de volgende niveaus te acteren:

 • Wittenhorst 1 is minimaal een stabiele 1e klasser;
 • Wittenhorst 2 / Wittenhorst O23 is een stabiele hoofdklasser (of in de competitie van 23);
 • Wittenhorst VR1 is minimaal een stabiele 2e klasser.

Het doel is dat de selectie van Wittenhorst 1 en 2 /O23 uit 80% zelf opgeleide spelers bestaat. Indien nodig kan het team worden aangevuld met spelers die een directe toegevoegde waarde hebben op de selectie. Deze spelers komen bij voorkeur uit de gemeente Horst aan de Maas en/of directe omgeving hiervan.

Voor de dames geldt dat zoveel mogelijk spelers uit de opleiding in het 1e elftal komen, daarvoor is het belangrijk om over een team M019/1 en MO/17/1 te beschikken.


Jeugvoetbalbeleid 

 

Missie jeugdopleiding 

De jeugdopleiding van Wittenhorst speelt op zowel sportief als sociaal-maatschappelijk vlak een grote rol van betekenis in de regio en is in staat om persoonlijke doelen van jeugdspelers te realiseren. 
 

Doelstellingen jeugdopleiding 

De doelstellingen van de jeugdopleiding zijn onderverdeeld in drie onderwerpen: 

 • Maximale doorstroming van jeugdspelers naar de senioren.
 • Competitieniveau opleidingsteams.
 • Kwantiteit en continuïteit organisatie.
 • De ontwikkeling van jeugdvoetballers

Voor de prestatieve opleidingsteams van de jeugd streven we naar de volgende niveaus: 

Teams Teams 
JO19-1 Divisie 4 JO19-2 1e klasse 
JO17-1 Divisie 7 JO17-2 1e klasse 
JO15-1 Divisie 6 JO14-1 hoogste niveau KNVB-competitie 
JO13-1 Divisie 2 JO12-1 hoogste niveau KNVB-competitie 
JO11-1 hoogste niveau KNVB-competitie 

JO11-2 1e klasse 

 

 Het voetbalspel bestaat uit een mix van complexe vaardigheden (techniek, tactiek, fysiek, mentaal) waarmee een jeugdvoetballer geconfronteerd wordt. Van jongs af aan dient voor al die vaardigheden aandacht te zijn met daaraan gekoppeld de juiste sportieve en gezonde levensstijl die we binnen een sportvereniging als Wittenhorst willen uitdragen. 

Lange termijn ontwikkeling (LTPD) 

Binnen de opleiding van Wittenhorst maken we gebruik van het LTPD-model (Long Term Player Development). Kort samengevat betekent dit dat we vanaf het begin van de opleiding tot aan het einde van de jeugdperiode aandacht hebben voor alle vaardigheden waarmee de huidige jeugdvoetballer geconfronteerd wordt in het hedendaagse voetbal (lange termijn ontwikkeling). Het volledige opleidingstraject heeft een aantal specifieke fases. We onderscheiden vijf biologische leeftijdscategorieën. De verschillende fases lopen vloeiend in elkaar over. 

 • Speelfase
 • Coördinatiefase of gouden leeftijdsfase
 • Puberteitsfase
 • Wedstrijd-, winfase
 • Postformatiefase of finaliteitsfase

Iedere speler doorloopt deze fases op zijn of haar eigen niveau. Er wordt hierbij gesproken over de biologische leeftijd (dus ‘wat kan het kind momenteel al’ in plaats van ‘het kind is 9 jaar oud en moet dan dit of dat beheersen’). 

Gelijke kansen 

In de speelfase en coördinatiefase krijgen alle kinderen dezelfde trainingen, faciliteiten (velden, materialen etc.) en trainers. Deze eerste twee fases (6-13 jaar) zijn fundamenteel voor de rest van het opleidingstraject. Hiermee willen we een goede basis creëren voor iedere jeugdvoetballer binnen onze club.  

Gemengd voetbal 

De biologische leeftijd, het niveau, de ambitie en het talent van het kind (m/v) zijn leidend. Hierbij wordt binnen Wittenhorst tot en met de O-15 leeftijd getracht geen onderscheid te maken tussen jongens en meisjes. Zij doorlopen binnen de jeugdopleiding zoveel mogelijk hetzelfde jeugdvoetballeerproces. 

Opleiding

Binnen RKsv Wittenhorst zijn voor kaderleden, trainers en scheidsrechters verschillende opleidingen mogelijk. De KNVB is wereldwijd toonaangevend op het gebied van opleidingen. Of het nu gaat om betaald- of amateurvoetbal, jeugdkader of coaches, scheidsrechters of bestuurders: de KNVB vervult een voorbeeldfunctie.

De opleidingen voor Voetbaltechnische Zaken zijn als volgt te verdelen:

Opleidingen voor trainer-coaches:

 • UEFA C Trainer-Coach III (TC III) Senioren
 • UEFA C Trainer-Coach III (TC III) Jeugd
 • UEFA B Trainer-Coach II (TC II)
 • UEFA A Trainer-Coach I (TC I) Senioren
 • UEFA A Trainer-Coach I (TC I) Jeugd

Opleidingen voor vrijwillig kader

 • Jeugdvoetballeider
 • Module F-pupillentrainer
 • Module E-pupillentrainer
 • Module D-pupillentrainer
 • Pupillentrainer
 • Juniorentrainer
 • Technisch Jeugdcoördinator II
 • Technisch Jeugdcoördinator III
 • G-voetbaltrainer
 • Keepercoach niveau II | Basiscursus keeperstrainer
 • Keepercoach niveau III | vervolgcursus keeperstrainer

Indien kaderleden interesse hebben in bovengenoemde opleidingen, kan contact opgenomen worden met het CTZ lid Kaderopleiding Frank Zanders (frankzanders@rksv-wittenhorst.nl). Verder zal de vereniging jaarlijks inventariseren of er interesse is van onze kaderleden om opleidingen te volgen. Ten aanzien van de honorering van deze aanvragen wordt periodiek overleg gevoerd. Technische Coördinatie


Technisch Coördinator Boven- en Middenbouw

Richard Kleuskens

richardkleuskens@rksv-wittenhorst.nl


Technisch Coördinator Onderbouw

Joreno van de Ven

jorenovandeven@rksv-wittenhorst.nl

Technisch Coördinator Meiden- en Vrouwenvoetbal

Richard Aben

richardaben@rksv-wittenhorst.nl