Wittenhorst

| Contact

Het bestuur aan het woord

21 oktober 2020

Beste leden,

Om jullie beter op de hoogte te houden over de ontwikkelingen binnen onze prachtige vereniging gaan we regelmatig een ‘bestuur aan het woord’ artikel maken. In dit artikel benoemen we enkele ontwikkelingen en nemen we jullie mee in de keuzes die we als bestuur maken. Vandaag het eerste artikel. Veel plezier met lezen!

Corona
We kunnen er niet aan voorbij gaan. Na een paar weken voetballen gooit corona weer roet in het eten. De competities liggen weer stil en voor alle volwassenen is voetballen in teamverband voorlopig niet meer mogelijk. Ook zijn de kantine, kleedlokalen en douches weer gesloten en kunnen we op ons sportpark geen publiek toelaten. 

Wat hadden we graag weer gewoon willen voetballen en wat hadden we graag weer massa’s publiek willen ontvangen. Maar helaas, het coronavirus raakt ons allemaal, in onze persoonlijke bewegingsvrijheid, ons als vereniging, ondernemers, overheden, noem maar op. Als vereniging doen we ons best om voetballen te blijven faciliteren waar het kan en mag binnen de regels. We hopen dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt zodat we hier snel doorheen komen en we weer ‘normaal’ mogen voetballen. Sterkte allemaal!

De contributie
Over slechte timing gesproken. Op de dag dat bekend werd dat de competities stilgelegd werden, werd bij jullie de contributie afgeschreven. Dit was geen bewuste actie, maar een ongelukkige samenloop van omstandigheden. We krijgen de afgelopen dagen diverse vragen over de contributies. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we toegelicht in welke financiële positie onze vereniging zich door corona nu bevindt. Iedereen die de cijfers gezien heeft zal begrijpen dat we iedere euro nu goed kunnen gebruiken. 

Het is vooralsnog te vroeg om te zeggen hoe we omgaan met de contributie nu de competities stilgelegd zijn. We weten namelijk nog niet welke gevolgen de huidige maatregelen hebben. Wanneer wordt de competitie weer hervat? Worden de gemiste wedstrijden ingehaald? Spelen we in de zomer langer door? Kunnen we alternatieven faciliteren? En wat zijn de exacte financiële gevolgen voor de vereniging? Allemaal vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben. Uiteraard zoeken we naar mogelijkheden om trainingen en wedstrijden aan te bieden die passen bij het lidmaatschap. Maar hoe dit uitpakt weten we helaas nog niet. We doen tot die tijd een dringend beroep op de betrokkenheid van onze leden bij Wittenhorst. Betrokken zijn bij, en het steunen van de vereniging is wat ons betreft ook onderdeel van het lidmaatschap! Samen komen we hier doorheen!

Rookvrij sportpark
Gezondheid is een belangrijk thema aan tafel bij het bestuur. Een stap die we willen zetten om de gezondheid verder te stimuleren is dat we ons sportpark rookvrij willen maken. Binnenkort worden hier de borden voor opgehangen. Roken op ons sportpark is vanaf dat moment verboden, met uitzondering van één hiervoor ingerichte rookzone. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het creëren van een rookvrije generatie! Meer informatie hierover volgt nog.

Office365
We zijn achter de schermen al enige tijd bezig om Office365 in te richten. Met dit platform kunnen we makkelijker documenten delen, online vergaderen en onze e-mail beheren. Iedereen met een Wittenhorst e-mailadres heeft hierover al informatie ontvangen. Vanaf 2 november gaan we Office365 gebruiken! Een mooie technische innovatie bij Wittenhorst!

Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers zijn het fundament van onze vereniging en dus erg belangrijk om daar goed mee om te gaan. Onze vrijwilligerscommissie heeft zich de afgelopen maanden beziggehouden met het opzetten van een vrijwilligersbeleid. Hoe werven we vrijwilligers? Hoe binden we vrijwilligers aan onze verenigingen? En hoe zorgen we dat iedereen het hier naar z’n zin heeft? Deze vragen staan centraal in het plan. Vorige week heeft de commissie het plan gepresenteerd aan het bestuur. De laatste wijzingen worden nu doorgevoerd. Daarna gaan we het beleid invoeren en zien jullie daar hopelijk snel resultaten van terug.

Afslag10
En dan wil ik het ook nog even hebben over Afslag10. Zoals jullie in de media hebben kunnen lezen, hebben de stichting Afslag10 en de stuurgroep Afslag10 (waar Wittenhorst onderdeel van is) de spreekwoordelijke stekker uit het initiatief getrokken. Ondanks dat vele vrijwilligers al jaren enorm veel tijd en energie in Afslag10 steken, zien we helaas te weinig resultaten. Het initiatief werd voor de gemeente blijkbaar te complex en er ging teveel aandacht naar de toekomst van het zwembad. Onze ambitie om samen met HTC een nieuwe accommodatie te realiseren staat echter nog overeind. Niet vanuit Afslag10, maar vanuit onze twee verenigingen. We hopen dat we samen verder komen met onze ambitie. We houden jullie hiervan op de hoogte! Daarnaast zullen wij ‘gewoon’ maatschappelijk actief blijven, zoals we dat de afgelopen jaren nadrukkelijk gedaan hebben. 

Tot zover de eerste ‘bestuur aan het woord’. Heb je vragen aan ons, stel ze dan. 

Blijf gezond en hopelijk tot snel op ons sportpark!

Namens het bestuur van RKsv Wittenhorst

Ron van den Bekerom