Wittenhorst

Zoeken | Contact

Update vertrouwenspersoon Wittenhorst

Update vertrouwenspersoon Wittenhorst

13 januari 2023

Er kunnen zich, ondanks alle afspraken binnen onze vereniging, situaties voordoen waarbij je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag van andere leden of vrijwilligers. Het bestuur van RKsv Wittenhorst keurt elk ongewenst gedrag ten zeerste af. Mocht zo'n situatie zich toch voordoen dan is er de mogelijkheid om beroep te doen op de vertrouwenspersoon van Wittenhorst. 

Wat is een vertrouwenspersoon? 

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon, die is aangesteld om als zodanig binnen de vereniging op te treden. De vertrouwenspersoon is opgeleid om met personen in gesprek te gaan naar aanleiding van problemen die zijn ontstaan. De gesprekken die je voert met de vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk. Binnen RKsv Wittenhorst is huisarts Leon Majoor al verschillende jaren de vertrouwenspersoon en zal deze rol blijven vervullen. In de persoon van Linda Kessels hebben we sinds kort ook een ‘back-up’ vertrouwenspersoon gevonden.  

Wat betekent dit en hoe gaat dit er in de praktijk uitzien? 

Leon Majoor blijft de vertrouwenspersoon binnen Wittenhorst en in die hoedanigheid ook het aanspreekpunt. Leon zal, indien nodig, met Linda contact opzoeken om te sparren over een melding of casus. We zijn blij dat we haar bereid hebben gevonden om deze taak op zich te nemen.  

Linda stelt zich ook graag even voor. "Sinds 2016 ben ik woonachtig in Horst samen met mijn man en 3 kinderen. Het bevalt ons hier super goed. Alle drie de jongens voetballen bij Wittenhorst en zo ben ik ook bij de club betrokken geraakt. Op zaterdagen staan we regelmatig langs de kant om aan te moedigen. In het dagelijks leven werk ik als  huisarts in de regio Noord-Limburg. Op deze manier heb ik Leon Majoor dan ook leren kennen."

We wensen Linda Kessels van harte welkom en veel succes!