Wittenhorst

| Contact

Vrijwilligerscommissie stelt zich voor

2 juni 2019

De dit voorjaar in het leven geroepen vrijwilligerscommissie heeft vorm gekregen. De commissie bestaat op dit moment uit 6 personen: Gé Peeters, Renate Burgers, Henk Coppus, Pieter Coumans, Lizet Seuren en Jochem Zwerus.

De commissie wil gaan nadenken over de werving, het inwerken en begeleiden en het waarderen van vrijwilligers. Daarvoor zijn ideeën van alle leden welkom. Heb je een idee, stuur dan een mail naar: gepeeters@rksv-wittenhorst.nl.