Wittenhorst

| Contact

Bestuur aan het woord #5

18 april 2021

Beste leden,

In deze vijfde editie van het bestuur aan het woord nemen we jullie weer mee op een aantal ontwikkelingen bij Wittenhorst.

Hoofdsponsorschap Parkhotel

We zijn al jaren ontzettend trots op onze intensieve samenwerking met het Parkhotel als hoofdsponsor van onze club. Deze samenwerking gaat zoals velen weten verder dan het logo op onze shirts. We organiseren samen met het Parkhotel bijvoorbeeld jaarlijks activiteiten en ook de trainingskampen van de Europese topclubs zijn een resultaat van onze goede samenwerking. In de gesprekken die we regelmatig hebben, heeft het Parkhotel aangegeven dat ze graag betrokken blijven bij onze club, maar dat ze ook bereid zijn om het hoofdsponsorschap over te dragen aan een andere organisatie. Onze commissie commerciële zaken, onder leiding van John van Helden, is daarom volop aan de slag om naast het Parkhotel een nieuwe partner te vinden voor het hoofdsponsorschap van onze club. In samenwerking met het Parkhotel zullen deze zomer indien mogelijk ‘gewoon’ weer diverse topclubs ons bezoeken. 

Pad tussen Wittenhorst en HTC

Zoals bekend hebben we de afgelopen jaren een goede band opgebouwd met onze buren van HTC. De samenwerking verloopt op diverse vlakken en is erg positief. Om de samenwerking verder te bekrachtigen gaan we, in samenwerking met de Gemeente Horst aan de Maas, een pad aanleggen tussen beide accommodaties. Het pad wordt aangelegd links van onze kleedlokalen. Op deze manier willen wij de fysieke verbinding leggen binnen deze groeiende samenwerking en is het voor jullie en voor de leden van HTC voortaan eenvoudiger om bij elkaars verenigingen te kijken. 

Pad WH HTC Wethouders.jpeg

Bestuurswisselingen

In september is onze volgende Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal onze vice-voorzitter Edwin van Rensch aftreden als bestuurslid en helaas ook niet meer herkiesbaar zijn. Edwin is 6 jaar actief geweest in het bestuur en heeft in die tijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de organisatorische zaken, vrijwilligerszaken en op de strategie en ambitie van onze vereniging. Ook Bob Obers, bestuurslid communicatie, zal na 5 jaar stoppen in het bestuur. Bob heeft in zijn jaren als bestuurslid de communicatie van Wittenhorst samen met zijn commissie geprofessionaliseerd en naar een hoger plan getild. Voor beide functies kijken we als bestuur hoe we deze opnieuw of anders in gaan vullen voor de toekomst. Via deze weg bedank ik beide heren sowieso alvast voor hun inzet de afgelopen jaren. We zullen later nog uitgebreider stilstaan bij deze bestuurswisselingen.

Kantine en keuken

Onze keuken is de afgelopen maanden volledig vernieuwd. Een groep betrokken vrijwilligers heeft zich enorm ingezet om de nieuwe keuken te realiseren. We hopen de keuken snel in gebruik te kunnen nemen. Ook is er een commissie gevormd die aan de slag gaat om de rest van de kantine op te knappen. De eerste ideeën worden nu verzameld. We hopen in de zomer hier concrete stappen in te kunnen zetten.

Tot zover deze editie van bestuur aan het woord. Als het virus binnen de perken blijft hopen we snel weer een balletje te kunnen trappen en elkaar te ontmoeten op het sportpark. Blijf tot die tijd gezond en fit!

Namens het bestuur

Ron van den Bekerom

Voorzitter

Verbouw keuken.jpeg