Wittenhorst

Zoeken | Contact

Bestuur aan het woord, juni 2022

Bestuur aan het woord, juni 2022

2 juni 2022

Beste leden en vrijwilligers,

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat de laatste ‘Bestuur aan het woord’ verscheen, hoogste tijd voor een update aangezien we niet stil hebben gezeten.

Gelukkig hebben we de Covid-beperkingen alweer een tijdje achter ons liggen en kijken we positief vooruit. Inmiddels is duidelijk geworden dat onze voorzitter, Ron van den Bekerom, de voorzittershamer zal doorgeven aan een nieuwe kandidaat. Deze persoon zal tijdens de ledenvergadering in het najaar van 2022 worden voorgedragen aan de algemene ledenvergadering. Daarnaast wisselt het bestuur ook op andere gebieden door; Roel Thielen is aangedragen als kandidaat om het penningmeesterschap over te nemen van Jeroen Bouten en Remco Scheres om voetbaltechnische zaken over te nemen van Joop Theunissen. Zowel Roel als Remco draaien inmiddels al een tijdje enthousiast mee binnen het bestuur. Daarnaast, zoals onlangs gecommuniceerd, zijn we ook bezig met de invulling van de bestuursleden facilitaire zaken en commerciële zaken.

Naast het wederom op volle sterkte krijgen van ons bestuur, bouwen we ook verder aan de algehele uitstraling van Wittenhorst. Natuurlijk met de fris geschilderde kantine met nieuw meubilair als meest recente voorbeeld, waarbij ook nog het plafond en de verlichting zal worden vernieuwd. Ook de rest van het sportpark kan niet achterblijven, dus ook hier gaat onze aandacht naar uit. Daarover binnenkort meer.

Kernwaarden Wittenhorst; ons DNA

Om te borgen dat uitstraling in lijn is met wat we willen uitstralen als club en wie we zijn, heeft de communicatiecommissie het initiatief genomen om dit inzichtelijk te maken. Middels een enquête onder leden en vrijwilligers in 2020 en een interactieve kernwaardensessie met een dwarsdoorsnede aan leden en vrijwilligers van onze club in maart jongstleden. Het resultaat is een zestal kernwaarden die uitleggen wie we als Wittenhorst zijn en willen zijn; het ‘DNA’ van onze club. Deze waarden kunnen op diverse niveaus worden toegepast. Van het aannemen van een nieuwe trainer voor het eerste elftal en in de zoektocht naar nieuwe bestuursleden tot aan de ‘tone of voice’ in de communicatie op bijvoorbeeld onze sociale mediakanalen. En van de manier waarop wij de samenwerking met HTC aangaan tot aan de inrichting van de kantine. Door bij het maken van de keuzes steeds de kernwaarden als uitgangspunt mee te nemen, blijven we dichtbij wie we zijn én willen zijn zoals met leden en vrijwilligers overeengekomen.

Uit de opgehaalde input zijn zes kernwaarden te herkennen. Deze kernwaarden zijn hieronder opgesomd en toegelicht. 

  • Vertrouwen

We zijn als vereniging betrouwbaar en graag transparant. We pakken én geven verantwoordelijkheid. De vereniging is goed georganiseerd waardoor we degelijk zijn en veel zaken op een goed niveau hebben. 

  • Betrokken

Bij onze club voel je je thuis. De sfeer kenmerkt zich door gemoedelijkheid en gezelligheid. We staan voor gelijkwaardigheid en dat betekent dat er binnen onze vereniging ruimte is voor iedereen

  • Vooruitstrevend

Natuurlijk zit onze vereniging vol ambitie. Dat komt op verschillende manieren terug. We willen voorop lopen en beseffen dat we daarbij een voorbeeldfunctie hebben. 

  • Sportief

We willen het beste uit onszelf halen. Zowel binnen een (vrijwilligers)functie als op het veld. Op recreatief én prestatief niveau. 

  • Trots

We vinden het mooi dat we een onderdeel uit mogen maken van Wittenhorst. We kijken met een trots gevoel naar onze oranje-zwarte kleuren én naar de historie van onze club.

  • Samenwerken

Wittenhorst staat midden in de maatschappij en voelt zich betrokken bij de samenleving. We hebben hierbij een verbindende rol en zoeken actief de samenwerking op met andere partijen in de regio. 

Aan deze kernwaarden willen we in de nabije toekomst op meerdere vlakken zowel zichtbaar als onzichtbaar invulling gaan geven. Ideeën vanuit leden en vrijwilligers worden hiervoor altijd enorm gewaardeerd.

Met sportieve groet,

Bestuur RKsv Wittenhorst