Wittenhorst

| Contact

Nieuw bloed voor vrijwilligerscommissie

11 januari 2022

De afgelopen jaren heeft de vrijwilligerscommissie, onder leiding van Gé Peeters, gewerkt aan een vrijwilligersbeleid. Hierin staat o.a. beschreven hoe we vrijwilligers willen werven, samen op zoek willen gaan naar een juiste functie binnen de vereniging en hoe we onze vrijwilligers willen waarderen. Onlangs gaf Gé aan te gaan stoppen met deze functie, waarna de commissie, al bestaande uit Renate Burgers, Lizet Seuren en Henk Coppus, is aangevuld met Danny van den Berghe en Dennis Stiphout. 

Danny is 27 jaar, woonachtig in Melderslo en inmiddels zeven jaar als vrijwilliger betrokken bij de vereniging. In het dagelijks leven is hij leerkracht in het basisonderwijs. Hij is leider binnen de jeugdafdeling en lid van de communicatiecommissie. Na een positief gesprek met voorzitter Ron van den Bekerom en de commissie, heeft hij besloten Gé op te volgen als commissiehoofd vrijwilligerszaken. “Een mooie aanvulling op mijn andere functies binnen de vereniging”, aldus Danny. “Ik was op zoek naar een nieuwe prikkel en meer verantwoordelijkheid. Ik had in het recente verleden als eens aangegeven dat ik op termijn iets zou willen betekenen m.b.t. het vrijwilligersbeleid. Nu kwam de kans voorbij en heb ik deze met beide handen aangepakt.”

Danny: “Het zal niet alleen gaan om het werven van vrijwilligers, maar juist ook om vrijwilligers het gevoel te geven dat ze gewaardeerd worden. Niets is belangrijker dan dat. We hebben natuurlijk, in een wereld zonder maatregelen, de jaarlijkse feestavond en de nieuwjaarsreceptie. Daarnaast waarderen we onze vrijwilligers jaarlijks met een presentje. Persoonlijk weet ik echter ook dat waardering ‘m in kleine dingen zit, zoals een luisterend oor of een compliment. Het is een mooie uitdaging om met z’n allen over de breedte van de club een (nog) grotere betrokkenheid te creëren in de verschillende geledingen binnen de club. Dat we samen de handschoen oppakken als er taken moeten worden verdeeld en dat we ons hier gezamenlijk verantwoordelijk voor voelen. Ik ga graag met vrijwilligers in gesprek over de gang van zaken; zowel wat goed gaat als wat we kunnen verbeteren. Vanuit deze rol willen we ook zichtbaar zijn binnen de club.”

“Renate is coördinator binnen de jeugd en verricht veel werk voor het Dirk Marcellis Tournament. Henk zit bij de parkcommissie, het wedstrijdsecretariaat en is actief binnen het wandelvoetbal. Ook beheert hij de postbus en verspreidt hij binnenkomende fysieke post. Dennis is actief als speler van Wittenhorst 9, lid van de communicatiecommissie en daarnaast is hij jarenlang jeugdtrainer geweest. Lizet is ook actief voor het Dirk Marcellis Tournament, heeft een voetballende zoon binnen Wittenhorst en haar man is actief als trainer van dit team. We hebben dus als commissie al een goed beeld van de club, omdat we allemaal breed betrokken zijn en veel mensen kennen en spreken”, aldus Danny. 

“Waar de commissie de eerste jaren meer op de achtergrond heeft gefunctioneerd, zal, zodra de situatie het toelaat, het beleid meer zichtbaar worden uitgevoerd. Zo zal er met (ouders van) nieuwe leden, die bij het aanmelden bij de club aangeven open te staan voor een vrijwilligersfunctie binnen Wittenhorst, een gesprek worden gevoerd om te kijken wat de mogelijkheden zijn en waar de interesse ligt van deze nieuwe leden. Zo kunnen we samen actief vacatures invullen; vele handen maken licht werk. Daarnaast worden de mogelijkheden bekeken om een functiehuis in elkaar te zetten, om helder in beeld te hebben welke functies we allemaal binnen de club hebben en onder welke commissies deze vallen. We brengen op deze manier duidelijk in beeld wie wat doet en kunnen ook een ‘schaduwlijst’ maken van personen die benaderd zouden kunnen worden zodra een vacature ontstaat.”

“De commissie heeft de afgelopen jaren een goed en helder beleid neergezet en aan ons is het nu de taak om in dit in de praktijk zichtbaar te maken. De commissie bestaat nu uit vijf leden, maar we staan zeker open voor nog meer ‘vers bloed’. Mensen met frisse ideeën en energie om een steentje bij te dragen aan ons vrijwilligersbeleid, zijn van harte welkom. Ik ga dan ook graag met je in gesprek om te kijken hoe we hier samen verder vorm aan kunnen geven. Affectie met vrijwilligers of vrijwilligersbeleid mag, maar hoeft niet. Affectie met de mooiste club van Noord-Limburg is mooi meegenomen”, sluit Danny af.  

Interesse om deel uit te maken van deze commissie? Neem dan contact op met Danny van den Berghe via: vrijwilligers@rksv-wittenhorst.nl