Wittenhorst

Zoeken | Contact

Speciale ouderavond voor anderstalige leden

Speciale ouderavond voor anderstalige leden

15 november 2023

Onze club zet zich in voor inclusiviteit en betrokkenheid bij al haar leden. Iedereen moet evenveel kans  hebben om van voetbal te kunnen genieten. We organiseren daarom op maandag 27 november een ouderavond speciaal voor leden die de Nederlandse taal nog niet beheersen. Deze zal plaatsvinden in de kantine om 20:00, gelegen aan de Wittebrugweg 3 in Horst.

Deze avond is een uitgelezen kans voor ouders/verzorgers om kennis te maken met de ins en outs van onze voetbalvereniging, waaronder de aanmeldingsprocedure, Stichting Leergeld, de normen, waarden en cultuur van Wittenhorst, teaminformatie, en verwachtingen richting ouders. Bovendien krijgen de aanwezigen uitgebreid de kans om kleding en materialen te bespreken en is er alle ruimte voor vragen.

De avond is in het bijzonder waardevol voor hen die door een taalbarrière twijfelen over deelname aan de verenigingsactiviteiten. We willen hiermee de toegankelijkheid en participatie van alle gemeenschappen serieus nemen en de benodigde ondersteuning bieden. Met een actieve werkgroep bestaande uit Yasser Al Hamzeh, Abdel El Jaouani en Hay Emonts, staat de vereniging klaar om ouders/verzorgers bij te staan in diverse praktische zaken en de integratie binnen de vereniging te vergemakkelijken. Deze werkgroep staat ook in contact met trainers en begeleiders voor integratiegerelateerde vraagstukken.

Download de uitnodiging voor de ouderavond

De club moedigt iedereen aan om de uitnodiging verder te verspreiden onder personen die mogelijk geïnteresseerd zijn in voetbal of die nog twijfelen vanwege taalobstakels. Met het oog op culturele verschillen, erkent Wittenhorst de belangrijkheid van respect voor culturele diversiteit en streeft ernaar een warme en respectvolle omgeving te blijven creëren. We hopen veel leden en hun families te mogen verwelkomen op deze informatieve avond.

Heb je al vragen vooraf, stel deze dan vooral aan de werkgroep: